Et budsjett for fortiden!

Regjeringens forslag til statsbudsjett som ble fremlagt 6. oktober 2023. Et forslag som innebærer en skatteskjerpelse på ca. 53 milliarder kroner til næringsliv og privatpersoner.

Møre og Romsdal Høyre mener at skatteskjerpelsene på 53 milliard er unødvendige og de vil gå ut over aktiviteten i fylket vårt. Allerede har investeringsplaner blitt endre, utsatt eller kansellert. Dette er svært alvorlig.
Økning i formuesskatt rammer næringslivet hardt.
Møre og Romsdal Høyre mener regjeringens budsjettforslag ikke svarer på fylkets utfordringer.
Møre og Romsdal fylkeskommune vil beregner å bruke 235 millioner fra fond i 2023. Tallet bygger på tall fra første halvår, så det kan bli ytterligere merforbruk.

 • Fergedrift er underfinansiert med 120 millioner kroner
 • Rentekompensasjon de første 5 årene til Nordøyveien mangler
 • Prisveksten er ikke kompensert
 • Eldreombudet er ikke videreført
 • Organisasjoner på forskning og utvikling har ikke fått finansiering
 • Vedlikeholdsetterslep på vei reduseres ikke
 • Vårt fylke har utvidet tilbud på ferger og denne merleveransen kompenseres ikke
 • 7000 nye pasienter til tannhelsetjenesten, det er ikke bevilget midler til behandlingsrom
 • Økt arbeidsgiveravgift rammer kompetansebedrifter sterkt
 • Utbygging/modernisering av Ålesund sykehus er ikke på plass
 • Offentlig sektor må effektiviseres

Møre og Romsdal Høyre ønsker å prioritere aktivitet som er vekstskapende og får flere i arbeid