Fritt behandlingsvalg – viktig for pasienten

Fritt behandlingsvalg betyr å la pasientene velge mellom offentlige, private og ideelle tilbud for statens regning. Høyre har startet innføringen slik vi lovet ved forrige valg. Pasienter med rusavhengighet og psykiske lidelser har vært først ut. Resultatet er færre i helsekø, og flere som får hjelp.

Fortsatt venter for mange pasienter unødvendig lenge på nødvendig helsehjelp. Derfor ønsker Høyre å bruke de neste fire årene på å utvide tilbudet med fritt behandlingsvalg. Vårt mål er å skape pasientenes helsetjeneste. En helsetjeneste der pasienten får rask behandling, og valgfrihet til å velge det tilbudet som passer dem best.

Arbeiderpartiet vil reversere hele ordningen med fritt behandlingsvalg. Det er veldig trist for pasientene og familiene som trenger rask hjelp. Over 240 rusavhengige pasienter har fritt kunne velge rusbehandling. De utgjør den minste, men kanskje viktigste gruppen som nyter godt av denne ordningen. Jonas Gahr Støre mener deres valg er ubetydelig fordi de ikke er mange nok! Høyre vet derimot at deres valg er fylt av betydning og kan inneholde den avgjørende motivasjonen for om de blir rusfri eller ikke.

Fritt behandlingsvalg er en bred reform som reduserer ventetidene og stimulerer de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Kapasiteten private behandlere kan tilby skal bli tilgjengelig for alle med rett til behandling, uavhengig av betalingsevne, fordi staten skal ta regningen. Så enkel og god er tanken bak fritt behandlingsvalg. Ved å overføre makt fra systemet til pasienten, må sykehusene finne nye og bedre måter å gi god og rask behandling. Når regjeringen i tillegg har fjernet det øvre taket på hvor mange pasienter et sykehus kan behandle, øker aktiviteten ytterligere.

Vår helsepolitikk gir resultater. Det er en høyere vekst i pasientbehandling enn det den rødgrønne regjeringen fikk til gjennom sine åtte år. Ventetidene og køene går ned. 70 000 færre mennesker står i helsekø.

Høyre setter pasienten først. Derfor vil vi utvide fritt behandlingsvalg gjennom å godkjenne flere behandlingsinstitusjoner og behandlinger. Det betyr at pasienten selv kan velge behandling ut fra egne ønsker og uavhengig av størrelsen på lommeboken. Det er bra for alle som har behov for livsviktig behandling.

Helge Orten (H) og Britt Janne Tennøy (H)


Dette innlegget ble først publisert i Romsdals Budstikke