Fylkesårsmøte Møre og Romsdal Høyre 28-29 januar 2017

28-29 januar blir det avholdt årsmøte på Quality Alexandra i Molde. Her blir det mange spennende foredrag og diskusjoner om politikk. Jan Tore Sanner kommer, kommer du?

Program før Fylkesårsmøte lørdag 28. januar 2016

1000 – 1130 Hvordan drive en god lokalforening

Deltagere: Lokallagsleder og de med interesse. Deltagelse er ikke obligatorisk, men det er ønske om en så bred deltagelse som mulig.

Per Are Sørheim, Ørsta Høyre

Sisel Standal, Ålesund Høyre

Randi Borgenhaugen, Kvinneforum

1000 – 1130 Kampanjeledersamling, arbeid frem til valget

Deltagere: Kampanjeledere, det sendes egen innkalling til disse

Monica Molvær, kampanjemedarbeider

Carl-Henrik Bastiansen, kampanjemedarbeider

Program for Fylkesårsmøtet Møre og Romsdal Høyre

28. og 29. januar 2017

Lørdag 28. januar

Program:

1200 Registering og lunsj

1245 Velkommen til Molde, Ordfører Torgeir Dahl

Fylkesleder Geir Ove Vegsund ønsker velkommen

-Konstituering

-Allsang «Nordmannen»

1300 Møre og Romsdal Høyres toppkandidater

-Helge Orten

-Marianne Synnes

-Vetle Wang Soleim

1330 Jan Tore Sanner

1430 Pause

1445 Presentasjon resolusjonskomiteen og arbeidsform

1500 Syver Hanken

Ungdomsfylket Møte og Romsdal

1545 Pause

1600

Del 1

Del 2

Retorikk seminar

Hvordan skrive og snakke

Ansvarlig:

Rolf Erik Tveten

Sosiale media, praktisk tilnærming

Bruk av sosiale media

Bruk av nettsider

Ansvarlig:

Carl-Henrik Bastiansen

Britt Janne Tennøy

Monica Molvær

Trude Fjærli Giskås

Vetle Wang Soleim

1800 Forhandlingene avsluttes

1930 Vordrink

2000 Festmiddag


Søndag, 29. januar

0900 Møre og Romsdal Høyres arbeid frem til valget 2017

0915 Resolusjonsarbeid

1115 Pause

1130 Endringer, innovasjon og tilpassninger i næringslivet

Robotek AS ved Arne Tande

1215 Ordinære årsmøtesaker

1400 Avslutning

Lunsjpose


Det tas forbehold om endringer i program og kjøreplan.