Hvor kommer verdiene fra?


På arbeidernes dag 1. mai besøkte arbeids- og sosialminister Ålesund. Ministeren fra Arbeiderpartiet kom med et klart budskap til det som venstresiden omtaler som «rikinger».

foto
Monica Molvær Ordførerkandidat Ålesund Høyre
FOTO: HANS KRISTIAN THORBJØRNSEN

Her ser vi nok et eksempel på hvordan sosialismen forsøker å vri debatten bort fra den næringsfiendtlige politikken som regjeringen utsetter lokale arbeidsplasser for.
Budskapet fra Arbeiderpartiets utsending fra regjeringen var at nå skal de bruke de store pengene på de store oppgavene. Med Ålesund Arbeiderparti i spissen, ble det i forrige budsjett kuttet 100 årsverk innenfor eldreomsorg, og ca. 70 årsverk i skolen.

Ålesund har vært preget av både politisk og økonomisk kaos de siste årene, med enorme kutt og kommunedeling. Det som i siste liten reddet Ålesund kommune fra den velkjente ROBEK-lista hvor kommunen blir satt under statlig styring, var skatteinntekter fra lokalt næringsliv.

Nå står tusenvis av lokale arbeidsplasser i fare etter at regjeringen slapp Norgeshistoriens største skattebombe i september. Lokale bedrifter i leverandørindustrien kan fortelle om kanselleringer i ordre og investeringsstopp. Hva skjer med skatteinntektene og verdiene som disse bedriftene og de ansatte bidrar med inn til fellesskapet dersom arbeidsplassene forsvinner?
Arbeiderpartiet er mer opptatt av fordeling av kakestykket, enn å sørge for at vi kan skape mer før vi fordeler godene. Det er en grunnleggende svikt i forståelsen for hva som skal til for å skape verdier, og dagens politikk fra regjeringen skader utviklingen av lokalt næringsliv.
Det er ingen som ønsker å flytte til Sveits. De blir tvunget til å flytte fra landet for å redde bedriften, livsverket og de lokale arbeidsplassene. Problemet med formuesskatt, er at det er en skatt på bedriftens verdier. Det må betales skatt på utstyr, maskiner, fabrikken og kontormøbler. De må tappe bedriften for kapital for å få råd til å betale regningen, og må igjen betale ekstra skatt for å ta utbytte. Dersom bedriften har utenlandske eiere, skal de også få det samme utbyttet fra bedriften, men de slipper unna særnorske skatter som ødelegger for norsk eierskap.

På selveste arbeidernes dag, hvordan kan Arbeiderpartiet forsvare at ansatte i norskeide bedrifter er ansatt i en bedrift som må betale mer skatt enn utenlandske eide bedrifter? Skal vi be de ansatte jobbe en time gratis hver dag, for å forsvare at skatten for de lokale bedriftene er så mye høyere enn en utenlandsk eller statlig eid bedrift? Høyre mener løsningen ligger i å fjerne den særnorske formuesskatten som kun treffer norske eiere, slik at vi kan skape flere verdier til fellesskapet og trygge flere arbeidsplasser.

Leserinnlegget er først publisert i Sunnmørsposten.