Ja til eggdonasjon

Å tillate eggdonasjon er en innstilling som flertallet av bioteknologirådet har lagt frem for regjeringen.

Hvis et ektepar bestemmer seg for å få barn, men mannen er infertil vil tilgang på sæddonasjon være et enkelt medisinsk grep. Det samme kan ikke sies hvis en kvinne er infertil. Eggdonasjon er ulovlig og paret vil ikke bli gitt de samme mulighetene. Motargumentet har vært av medisinske og moralske grunner. I dag viskes de sakte men sikkert ut. Er du kvinne, finnes det i dag ingen muligheter. Sæddonasjon og eggdonasjon er ikke det samme, men forskjellene er ikke så store at det er grunn til at det ikke skal kunne likestilles.

Bioteknologirådet er et rådgivende organ som er oppnevnt av regjeringen for å bistå i spørsmål om genmodifiserte organismer og bioteknologi. Rådet består av ulike fagpersoner på forskjellige felt og flertallet har på mandat fra regjeringen gitt et klart signal for eggdonasjon. Det er på tide at Norge trekker inspirasjon fra våre naboland ser til våre naboland og blir det 23 landet i Europa som tillater eggdonasjon. Det er ikke lenger helsefarlig, og det er få til nesten ingen argumenter som skulle tilsi at det er uetisk.

Møre og Romsdal Høyre vil:

  • Tillatte eggdonasjon i Norge


Resolusjon vedtatt på Fylkesårsmøte 29.1.2017