Konsekvenser av miljøtiltak – forbud mot nydyrking av myr

Viktigheten av å innføre miljøtiltak for å ta vare på kloden vår er blitt en av de største sakene vi har i Norge. Dette er bra, og helt nødvendig for å være med på å innfri FNs klimamål. Miljøtiltak må imidlertid ta hensyn til både bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi, og i tilfellet mulig forbud mot nydyrking av myr som i disse dager er bebudet, vil gitte miljøtiltak utradere 95% av Møre og Romsdals produksjon av rotgrønnsaker over en 20-årsperiode.

Et eksempel er dyrking av myr til gulrotproduksjon på Smøla, der det ikke fins annen organisk jord å plante i. Kontinuerlig nydyrking av myrjord på Smøla er helt nødvendig og uten andre muligheter, da det ikke er landbruksfaglig mulig å dyrke på samme jord to år på rad. Et forbud uten dispensasjonsmulighet vil ha som sikker konsekvens å legge ned ei lokal, stor merkevarenæring (Smølagulrota) med nasjonal suksess i løpet av få år.


Lokal matproduksjon er et viktig og positivt aspekt av en bærekraftig miljøpolitikk, og i dette tilfellet vil det ene miljøtiltaket slå ihjel det andre. Bærekraftig miljøpolitikk er avhengig av at næringslivet spiller på lag – det skal bli lønnsomt å tenke grønt! Dette oppnås ikke med så strenge vilkår at lokale forhold ikke tas med i betraktningen når ny, grønn politikk vedtas.


Møre og Romsdal Høyre vil:

  • Ha en bærekraftig og klimavennlig landbrukspolitikk, men sikre reelle dispensasjonsmuligheter når det gjelder miljøtiltak med store lokale konsekvenser
  • Utrede alternative, mer miljøvennlige dyrkingsmetoder i myrjord