Kryss kvinner inn for et likestilt politisk landskap

Kommunenes og fylkets fremtid avgjøres ikke bare av hvilket parti man stemmer på. Men også hvilke kandidater vi velger til å styre.Forskning viser at andelen kvinnelige politikere som sitter i kommunestyret, påvirker kvinners liv og lønnsnivå i de enkelte kommunene. Høy andel kvinnelige politikere gjør kvinner og menn mer likestilte. Politikken blir bedre med god kjønnsbalanse. Allikevel velges det flere steder overvekt av menn.

Møre og Romsdal Høyre går til valg på en moderne helse- og seniorpolitikk. Vi vil øke livskvaliteten for eldre mennesker. Vi er garantisten for at de private barnehagene skal få fortsette i kommunene våre. Skole er en av Høyres hjertesaker, og vi prioriterer kunnskap og mestring i skolen. Vi ønsker et grønnere samfunn, og derfor er hele vårt program tuftet på FN´s 17 bærekrafts mål. Møre og Romsdal Høyre vil ha et levende bygder og urbane byer. Vi vil ha ha vekst og utvikling i hele det langstrakte fylket vårt. Jeg ønsker meg kandidater som kjemper spesielt for dette.


På Møre og Romsdal Høyres liste har vi utrolig mange flinke folk, både kvinner og menn. Jeg oppfordrer alle til å gi personstemmer til kandidatene som best representerer deg – uansett hvilket parti du stemmer på.

Vi trenger kommune- og fylkesstyrer som representerer den mangfoldige befolkningen vår.


#krysskvinnerinn