Langfjordforbindelsen – en oversett løsning?


foto
FOTO: RICHARD NERGAARD

Skrevet av Lars Olav Hustad, avtroppende styreleder, Langfjordsforbindelsen AS

Lokalvalget nærmer seg raskt, og samferdsel vil nok en gang være et sentralt tema i valgkampen. Fergesambandet mellom Sølsnes (Molde kommune) og Åfarnes (Rauma kommune) er en betydelig flaskehals for både private og næringslivet. For tiden er det to ferger i drift på dagtid, mens det kun er én ferge på kveld/natt og delvis i helgene.


I 2017 lyktes vi i å få fylkeskommunen til å sette inn en ekstra ferge på dagtid ved å foreslå høyere takster. Dette fikk flertall, og reisende var fornøyde med et forbedret fergetilbud og var villige til å betale mer for det. Tross alt hjelper hverken med billige eller gratis ferger om de ikke går.

Langfjordsforbindelsen AS har i flere år arbeidet for et fergefritt alternativ over Langfjorden. Prosjektet har tatt store steg fremover, og en flytebru er nå det mest aktuelle alternativet. Selv om det er stor usikkerhet rundt kostnadene, estimerer selskapet at en slik bru vil koste omkring 3 milliarder kroner. Vi har beregnet at maksimalt 2,5 milliarder kroner kan finansieres gjennom bompenger og fergeavviklingsmidler. Dette betyr at vi potensielt mangler en halv milliard kroner for å realisere prosjektet.

Langfjordsambandet, som er en del av fylkesvei 64 mellom Kristiansund og Åndalsnes (via Averøy), er det tredje største fergesambandet i fylket og det ellevte største i landet. Mye av trafikken over Langfjorden er knyttet til tungtransport og næringsliv.
I 2022 fraktet fergene i sambandet Åfarnes–Sølsnes 475 896 kjøretøy, tilsvarende 911 983 personbilenheter. Spørsmålet til fylkespolitikerne er derfor om de kan stille garantier for den manglende halve milliarden, slik at vi kan bygge et større bo- og arbeidsmarked og gi næringslivet gode og forutsigbare rammebetingelser. Kanskje er det på tide å fokusere mer på det fylket har ansvar for, og ikke la E-136 eller E-39, som Møreaksen blir en del av, dominere diskusjonen før et lokalvalg.
Som avtroppende styreleder i Langfjordsforbindelsen AS vil jeg utfordre hvert parti som stiller liste til årets fylkestingsvalg:

Vil dere stille garantier for at en bru over Langfjorden kan bygges så raskt som mulig?