Leder av skatteutvalget kommer til Ålesund

Dagens endringer i skattepolitikk gir alvorlige konsekvenser for lokalt næringsliv, og det er et høyaktuelt tema som vekker et stort engasjement, sier leder i Møre og Romsdal Høyre Monica Molvær.

Solberg-regjeringen satte ned et skatteutvalg som fikk i oppdrag å gå gjennom hele skattesystemet for å se på vekst og konkurransekraft i norsk økonomi, bidra til en grønn omstilling og legge til rette for et sterkt og mangfoldig privat eierskap i norsk næringsliv. Rapporten har skapt stort engasjement etter den ble presentert.

  • Høyre er spesielt opptatt av at utvalget støtter Høyre i at formueskatten er skadelig og at norsk eierskap står i fare. Det skal lønne seg å jobbe og skape verdier, mens dagens skattesystem er til hinder for dette, sier Molvær.

Professor Torvik som har ledet utvalget er en anerkjent økonom og forsker, og er en av Norges ledende eksperter på skattesystemet. Han har publisert en rekke artikler og bøker om økonomisk teori og politikk, og har også vært en sentral bidragsyter til den offentlige debatten om skatt.

  • Vi er spesielt skuffet over at regjeringen ikke ville se en helhet i skattesystemet og kjører på med grunnrenteskatt for havbruk uten å vurdere hvilke konsekvenser det har. Allerede har regjeringens forslag før til kansellering av oppdrag og stopp i investeringer for over 35 milliarder kroner, permitteringer og oppsigelser i hele næringskjeden, fortsetter Molvær.

Professoren kommer Ålesund for å presentere utvalgets rapport på NMK  1. mars kl 20:15. Rapporten inneholder utvalgets anbefalinger om hvordan vi bør organisere skattesystemet i Norge, og vil være av stor interesse for både næringslivet og enkeltpersoner.

  • Det er et åpent møte for alle som er interessert i skattepolitikk og det blir både mulig å stille spørsmål og utfordre utvalgets anbefalinger, avslutter Molvær.