Like gode helsetjenester – uavhengig av kjønn

Hvem kjenner seg ikke igjen i, eller kjenner andre kvinner, som har får høre at smertene og plagene de sliter med «kun er psykiske»?Hvorfor har det tidligere vært slik at menns sykdommer har fått mye større oppmerksomhet og blitt tatt mer alvorlig enn kvinners sykdommer? Hvorfor er det ikke slik at like gode helsetjenester tilbys uavhengig av hvilken kropp du er født i?

Det er på tide at sykdommer som utelukkende rammer kvinner blir tatt like alvorlig som menns. Derfor er jeg veldig glad for at Høyre og de øvrige regjeringspartiene nå gir seks løfter for bedre kvinnehelse både nasjonalt og i hele verden; mer forskning, bedre reproduktiv helse, bedre kreftbehandling, ny pakkeforløp for bedre kvinnehelse, innføre en pårørendestrategi, og sette fokus internasjonal kvinnehelse.

Regjeringen vil fortsette satsingen på forskning på kvinners helse gjennom Forskningsrådet fordi noen sykdommer rammer flere kvinner enn menn, og samme sykdom kan ramme kvinner og menn helt forskjellig. Derfor trenger vi mer kunnskap om disse sykdommene og hvordan vi kan behandle disse.

Sammen med interesseorganisasjoner som Sex og Samfunn vil regjeringen innføre tiltak for å redusere risikoen for spredning av seksuelt overførbare sykdommer. Seksuelt overførbare sykdommer er et voksende problem, særlig blant unge, og det er derfor viktig å sette fokus på en bedre reproduktiv helse. Barn og unge må gjennom god undervisning få kunnskapen, ferdighetene og holdningene for å respektere hverandre og ta informerte valg.

I 2015 ble pakkeforløp for brystkreft og gynekologi innført, men gjennomføringen kan alltid bli bedre. For å få en bedre kreftbehandling så skal dagens celleprøve for å oppdage livmorhalskreft erstattes med en enkel HPV-test, og et pakkeforløp «kreftpasienter hjem» skal innføres slik at pasienter får god oppfølging og hjelp til å mestre livet – også etter at kreften er borte eller holdt i sjakk.

Samtidig skal det også innføres nye pakkeforløp for bedre kvinnehelse. Noen eksempler er pakkeforløp for muskel- og skjelettlidelser, smertebehandling og utmattelse, alle disse er etter modell av pakkeforløpene for kreftpasienter. Disse lidelsene rammer i større grad kvinner enn menn, og årsakssammenhengene er ikke klarlagte. Derfor er det viktigere med raskere og mer effektiv behandling av disse sykdommene.

Historisk sett har kvinner tatt en større del av omsorgsbyrden i hjemmet, blant annet i pårørenderollen. Høyre mener at alle familier skal ha retten på og muligheten til å skape trygge rammer rundt sine liv, spesielt med fokus på kvinner. Derfor skal regjeringen nå utarbeide en pårørendestrategi som sørger for at pårørende kan bevare sin egen helse og ha muligheten til å kombinere yrkes- og samfunnsliv, samtidig som man yter omsorg for sine familier og andre nære personer.

Det er lett å glemme at dersom man beveger seg utenfor Norges grenser, er det en helt annen verden for kvinners helse. Det eksisterer knapt pakkeforløp for kreft, helsestasjoner og informasjonskampanjer om mensen og seksuell helse. Norge, med Erna Solberg i spissen, har tatt en internasjonal lederrolle på dette området, spesielt i arbeidet med unge jenters muligheter til utdanning og informasjon om deres rettigheter som unge kvinner. Derfor ønsker regjeringen å ytterligere styrke satsingen på vaksinasjon, barnehelse og seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter utenfor Norges grenser. Regjeringen vil også lansere en strategi i løpet av 2019 for arbeidet mot blant annet kjønnslemlestelse og barneekteskap. Slik bidrar vi til en bedre kvinnehelse, både i Norge og ellers i verden!

Britt Janne Tennøy
Leder Høyres kvinneforum, Møre og Romsdal

Innlegget ble først publisert i Romsdals Budstikke 25.4.19