Nå er det hennes tur

Søndag er det TV-aksjonen NRK. I år går innsamlingen til Cares arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.

Det er dessverre kvinner og barn som rammes hardest av fattigdom, og i hele 104 land finnes det faktisk lover som forbyr kvinner å ta enkelte jobber. Kvinneforum i Møre og Romsdal Høyre er glad for at TV-aksjonen i år går til Care. De gjør en fantastisk jobb for å bidra til at kvinner får mulighet til å skape et bedre liv for seg selv og sin familie.

Cares mål er å gi minst 400 000 kvinner mulighet til å starte egen bedrift, få egen inntekt, starte egne spare- og lånegrupper, og få en stemme i politikken og i lokalsamfunnet. Får kvinnene disse mulighetene, vil det gi positive ringvirkninger for 1,5 millioner mennesker i noen av verdens fattigste land. Kvinner gir tilbake til familien og lokalsamfunnet. Likestilling er ikke bare viktig for kvinnen selv, men også for å redusere fattigdom lokalt og nasjonalt.

Kvinneforum i Møre og Romsdal Høyre engasjerer seg i årets TV-aksjon fordi likestilling er en menneskerett. Det er også en effektiv fattigdomsbekjempelse, da de aller fattigste ofte er kvinner. Vi vil at alle kvinner skal få lov til å bestemme over sin egen kropp og få opplæring i seksuell helse og mødrehelse. Vi er også opptatt av at alle uansett kjønn og etnisitet skal få sin stemme hørt, og delta i beslutninger som angår dem selv.

Søndag har vi alle en unik sjanse til å hjelpe alle de sterke kvinnene som hver dag kjemper for sine rettigheter, og for å sikre seg og sine familier et verdig liv. Du kan være med som bøssebærer eller som den blide og rause giveren som åpner døren når det ringer på.

Bli med på årets viktigst søndagstur – som bøssebærer eller det blide ansiktet som åpner døren og putter i penger i bøssen. Du kan melde deg på ved å registrere deg på blimed.no

Britt Janne Tennøy

Leder i Kvinnforum Møre ogRomsdal Høyre