Partilederdebatten ble til en heftig krangel!

Noe skyldtes nok at programlederen meldte seg ut. Han styrte ikke debatten, men skjøt inn et og annet spørsmål underveis. Er det slik valgdebattene skal bli i år da er det nok tryggest å begrense antall deltagere i hver debatt.

Men noen hovedpunkter satt jeg for min del igjen med:

  • Ingen andre enn MDG liker bompenger, selv om alle stemmer for dem.
  • Eiendomsskatten elskes av de røde og grønne, men krympes av de borgerlige.
  • Ensakspartiene er i vinden for tiden, spennende å se hvor de ender.
  • De fleste la vekt på hvordan verdiene skal brukes, få var opptatt av hvordan verdiene skal skapes.

Og her er jeg ved ett av de sterke poengene jeg for min del savnet. I valgkampene i 2015 og 2017, var arbeid til alle et sterkt og gjennomgående tema. Og med en ledighet som i perioder var meget høy, spesielt i enkelte områder her på Vestlandet, var dette et meget relevant tema. Dette var totalt fraværende i mandagens debatt. Og årsaken? Sannsynligvis at Regjeringen med Høyre i spissen har levert.

I dag har vi full sysselsetting i Norge. Det er sterk vekst i alle landets regioner, og det snakkes nå om mangel på fagfolk til det norske næringsliv. Men det interessante er at når et slikt vesentlig problem er blitt løst, glemmer de fleste at dette var et krevende problem. Det måtte taes politiske grep for å bidra til at alle kom i arbeid. Samtidig vet vi at hele næringslivet også har vært en vesentlig bidragsyter her.

Men i dag ser vi mørke skyer som kan true vår fulle sysselsetting. Det er nok å nevne Brexit og handelskrigen mellom USA og Kina. Derfor er det nødvendig for våre myndigheter å være på tå hev fremover, slik at arbeidsplassene kan sikres. Og vi ser at Regjeringen tar dette på alvor.

Men vi ser dette fenomenet også på andre områder. Innvandring var et kjempestort problem for noen år siden, da landet flommet over av flyktninger og innvandrere etter at Arbeiderpartiets leder proklamerte i sin landsmøtetale at vi skulle ta imot 10 000 flyktninger hvert år i Norge. Dette virket som å sette den berømte låvedøra på vidt gap, og mange benyttet seg av sjansen.

Etter at Regjeringen, med støtte fra flertallet i Stortinget, fikk strammet til regelverket, er det nå færre enn noen gang som søker seg til Norge som flyktning eller innvandrere. Problemet ser ut til å være løst, etter krevende politisk arbeid fra Regjeringens side. Derfor ser vi at innvandringsdebatten stiller langt bak i køen av aktuelle og interessante debattemaer. Men for oss velgere er det viktig å huske på Regjeringens bidrag til at saken nå er ute av fokus.

Av tema som har vært sentrale, og som vil bli veldig viktige i årene som kommer i det norske samfunnet, er eldreomsorgen. Det er et krevende område, men heller ikke dette feltet ble ofret noen særlig oppmerksomhet i mandagens debatt. Det eneste var at de røde partiene der var mer opptatt av ideologien ved at all omsorg skal utføres av offentlige institusjoner, og ikke som i dag, en god blanding av offentlige institusjoner med en liten del av offentlige tilbud. Når vi vet at i dag er det ca 90 % av eldreomsorgen som drives i kommunal regi, mot 10 % i privat, er denne kampen mot private bidrag meget overdrevent. Det er åpenbart at de røde partiene her satser mer på ideologi enn på praktiske gode løsninger, når alt skal kommunaliseres.

Jeg mener at fremtidens eldreomsorg, og annen omsorg for den del, vil ha behov for alle aktører for å løse sine oppgaver. Den kommunale driften kan lære av private drivere, og omvendt.

Men ett er vi fra Høyres side krystallklar på, uansett hvem som skal utføre tjenestene, så skal det offentlige ha ansvaret for eldreomsorgen.

Eldreomsorgen er helt klart et område for Kommunesektoren, derfor er dette et svært sentralt tema i årets lokale valgkamp. Og for de fleste kommunene i vår region, blir dette viktige og prioriterte områder i den kommende valgperioden.

Men dette temaet fortjener en drøfting blant partilederne hvor de debatterer og ikke krangler. Det fortjener vi som lyttere, seere og ikke minst, velgere!

Anders Talleraas, leder Molde SeniorHøyre