Reduser skatten på arbeidende kapital!

«De rødgrønne, også fra mitt fylke, hamrer på med retorikk om at Høyre gjør de rike rikere ved å kutte i formueskatten, og Norges rikeste dras stadig frem som eksempel på noe man må få bukt med. Men det er merkelig stille fra den kanten om hvordan formueskatten rammer bedriftene.»

Kjære landsmøte, kjære Statsminister!

Jeg har den siste tiden sett alt for mange eksempler på hvordan dagens formueskatt direkte rammer arbeidsplasser. Verft med tomme ordrebøker og røde tall, som må grave på kistebunnen og redusere likviditeten ytterligere for å betale formueskatt; rederi med båter i opplag som likevel må betale formueskatt for båtene; og klippfiskprodusenter som får krav på formueskatt som er høyere enn driftsresultatet, og som derfor lurer på hvor lenge de skal gidde å holde hjulene i gang.

De rødgrønne, også fra mitt fylke, hamrer på med retorikk om at Høyre gjør de rike rikere ved å kutte i formueskatten, og Norges rikeste dras stadig frem som eksempel på noe man må få bukt med. Men det er merkelig stille fra den kanten om hvordan formueskatten rammer bedriftene.

Formueskatt på arbeidende kapital er nominelt uendret siden 2013. Av de 1600 personene som har over 100 millioner i formue, er ca 84% av deres ligningsformue investert i bedrifter og arbeidsplasser.

Dagens formueskatt rammer norske bedriftseiere, og derved norske arbeidsplasser, og gir utenlandske eiere et fortrinn. Av de 35 medlemslandene i OECD, er det bare en håndfull som har en form for formuneskatt. Og i flere av disse landene er det ulike ordninger, for eksempel lemping av skatten for familiebedrifter, som skal hindre at arbeidsplasser rammes. Norske bedrifter blir tappet for ressurser som kunne vært brukt til nye investeringer, eller til å styrke soliditeten.

OECD anbefalte allerede i 2014 at Norge burde redusere formueskatten for å gjøre det mindre gunstig å eie egen bolig, og mer gunstig å være gründer. Forskning viser at lavere formueskatt på arbeidende kapital er et godt tiltak for å få mer kapital til norsk, risikofylt eierskap i mindre bedrifter, særlig i distriktene, og ved behov for omstilling.

Vi er avhengige av at det skapes nye bedrifter hver dag, for å være i forkant av det teknologiske skiftet og den omstillingen vi står midt oppe i. Gjennom en historisk styrking av den næringsrettede forsknings- og innovasjonspolitikken i denne regjeringsperioden, legger man grunnlaget for innovasjon og utvikling i involverte bedrifter. Det er en veldig god start.

Men vi må gjøre det enklest mulig å starte opp, og å drive og eie egen bedrift. Sterke og mangfoldige private eierskapsmiljøer er viktig for å utvikle levedyktige bedrifter og næringsklynger. For oppstartsbedrifter er det avgjørende å få risikovillige investorer på kroken. Vi har investorer i Norge, men ikke nok risikovillighet. Derfor må risikoen sukres noe. Skattefradrag for investering i oppstartsbedrifter kan være et slikt sukker.

Så derfor kjære landsmøte: for å beholde troverdigheten i næringslivet må Høyre kutte så det monner i skatt på arbeidende kapital snarest!

Jeg vet at det er en krevende øvelse å definere arbeidende kapital fra annen formue, men det må ikke hindre oss i å gjøre noe med formueskatten.

For å opprettholde skatt knyttet til arbeidsplasser er dårlig næringspolitikk!

Jeg håper derfor at landsmøtet tar et tydelig standpunkt for en næringspolitikk som stimulerer til enda flere arbeidsplasser.

Marianne Synnes, stortingskandidat Møre og Romsdal Høyre

Talen ble holdt på Høyres landsmøte 11. mars 2017