Regjeringens satsing på skole virker! Tar du sjansen på å reversere det?

«Denne uken publiserte Utdanningsdirektoratet tall som viser at fraværet i den videregående skolen har gått ned med 40 prosent i hele landet. I Møre og Romsdal har fraværet gått ned med hele 50 prosent!»

Denne uken publiserte Utdanningsdirektoratet tall som viser at fraværet i den videregående skolen har gått ned med 40 prosent i hele landet. I Møre og Romsdal har fraværet gått ned med hele 50 prosent! Fraværet i videregående skole i Møre og Romsdal var på kun 3 dager og 7 timer i snitt for skoleåret 2016/2017. Blant skolene med aller minst fravær finner vi Spjelkavik vgs, Vestborg vgs og Ørsta vgs, tett fulgt av de fleste andre videregående skolene i fylket (statistikkportalen.udir.no).

En god skole er nøkkelen til mange av de viktige målene for et bedre Norge. Det er derfor gledelig å se at elevene er mer til stede etter at fraværsgrensen ble innført i fjor høst, at færre faller fra og det foregår mer læring. I fjor høst innførte regjeringene en fraværsregel som sier at man ikke kan ha mer enn 10 prosent udokumentert fravær for å få karakter i et fag. I tillegg er det en skjønnsgrense opp mot 15 prosent, hvor rektor kan vurdere om det likevel er grunnlag for å gi karakter i faget.

Advarslene fra fraværsgrensens motstandere var mange. Frykten var at fraværsgrensen ville føre til at flere elever ikke fikk karakter i fag, og at flere sluttet i videregående. Tallene viser det motsatte. Den nasjonale trenden viser at en mindre andel enn tidligere mangler vurdering i minst et fag. Det viktigste argumentet mot fraværsgrensen er dermed tilbakevist.

Det er uklart om fraværsregelen reverseres, eller erstattes med noe annet, dersom det blir regjeringsskifte etter høsten. Jeg mener at å stille krav til elevene er å bry seg, og vi gjør elevene en bjørnetjeneste hvis vi ikke stiller krav til oppmøte. De som kanskje trenger fraværsgrensen mest, er de som sliter med motivasjonen for å dra på skolen. En reversering av fraværsgrensen er et tilbakeskritt. Men den er likevel bare en av satsingen vi har gjort innenfor skole. Vi skal selvfølgelig også fortsette å satse på videreutdanning av lærere, og prøve ut flere tiltak for å få frafallet ned.

Det viktigste i en god skole er en god lærer, derfor har Høyre de siste fire årene etterutdannet tre ganger så mange lærere som før, stilt høyere opptakskrav til lærerutdanningen og gjort den om til en mastergrad. Lærere har en av Norges viktigste jobber, og derfor skal de satses på. Men at elevene er til stede når lærerne utøver sitt virke, er en forutsetning for å få effekt av gode lærere.

Norge trenger en regjering som tar skole- og utdanningspolitikk på alvor. Høyre har gjort mange viktige grep de siste fire årene. Vi har forbedret lærerutdanningen, ansatt flere helsesøstre og innført en fraværsgrense som nå fungerer, men vi er ikke i mål enda. Etter valget skal vi fortsette å skape verdens beste skole, hvis du gir oss sjansen til det. For hva vil venstresiden gjøre, annet enn å reversere fraværsgrensen?

Marianne Synnes

Stortingskandidat, Møre og Romsdal Høyre

Innlegget har tidligere blitt publiser i Romsdals Budstikke