Rettssikkerhet for Møre og Romsdal

Resolusjon vedtatt på Fylkesårsmøtet 29.1.17 Effektive domstoler i nærmiljøet er grunnleggende viktig for rettsikkerheten. Dette prinsippet utfordres når bevilgningene til domstolene ikke er tilstrekkelige.

Til tross for at regjeringen har øket politibemanningen, er fylket fortsatt nederst på landsstatistikken og langt unna målet på 2 politi per 1000 innbyggere ifølge Justisdepartementet. Tilsvarende er fengselsdekningen dårlig, spesielt på Sunnmøre som har størst befolkningstetthet i Møre og Romsdal. Sunnmøre og Nordfjord med 170 000 innbyggere har 27 fengselsplasser, mens nasjonale normer tilsier 145 soningsplasser. Den lave dekningen belaster politibudsjettene og forverrer den allerede anstrengte situasjonen. Særlig ille er situasjonen for varetektsplasser der kriminelle må settes på gaten grunnet kapasitetsmangel. Dette betyr at fylket har en dårligere rettsikkerhet enn resten av landet.

Effektive domstoler i nærmiljøet er grunnleggende viktig for rettsikkerheten. Dette prinsippet utfordres når bevilgningene til domstolene ikke er tilstrekkelige.

Møre og Romsdal Høyre vil:

  • Møre og Romsdal må prioriteres og at dekningen for politi og soningsplasser må opp på landsgjennomsnittet.
  • At fylkets fire domstoler i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund skal opprettholdes og styrkes.