Sentralisering eller tilførsel av kompetansearbeidsplasser

Noen ganger må vi som er politikere ta en fot i bakken og sjekke fakta. Kanskje burde vi gjøre dette litt oftere?

Det ble i en nylig debatt hevdet fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet at dagens regjering hadde stått for en massiv sentralisering i Møre og Romsdal og at statlige arbeidsplasser har forsvunnet ut av Møre og Romsdal.

I lys av gode nyheter om etablering av Eksportstrategiråd i Ålesund, nylig etablering av nasjonalt Eldreombud i Ålesund, planlagt nasjonalt barnehagetilsyn i Molde, Politiets Fellestjenester lagt til Kristiansund og Skatt Midt Norge avd. Kristiansund…. får jeg ikke påstandene til å stemme.

Alle nevnte organ er etablert i Møre og Romsdal for å styrke tilgang på kompetansearbeidsplasser utenfor Oslo. Vi har i fylket vårt unik kompetanse innenfor viktige eksportnæringer og et sterkt finansmiljø. Det var derfor ekstra kjekt at Vetle Wang Solheim fikk gjennomslag i næringsdepartementet og eksportstrategirådet ble lagt til Ålesund!

Senterpartiet har også vært en av politireformens store kritikere. Siden Høyre kom i regjering, har Møre og Romsdal fått 70 nye stillinger i politiet. Det gjør at politiet er mer tilstede og øker tryggheten i befolkningen.

Norsk politi er nå bedre rustet til å håndtere moderne kriminalitet enn noen gang før. De etterforsker mer og de har trappet opp tilstedeværelsen der kriminaliteten faktisk skjer, uttaler Ingar Bøen, politimester i Ålesund.

Fakta: Endring i antall sysselsatte i offentlig sektor, stat, etter arbeidsstedets fylke 2013-2020 er lik 679 i pluss!

Bente Bruun

stortingskandidat Høyre