Skape før vi kan dele!

«Jeg er optimist! Fordi vi har et fremoverlent næringsliv som ser endring og omstilling som en mulighet, og der omstilling og innovasjon er en del av hverdagen.»

Kjære landsmøte; Gode Høyreslagord går aldri av moten. Og dette er kanskje mer relevant enn noen gang! Oljeprisfallet har synliggjort oljeavhengigheten vår og behovet for omstilling. Ikke fordi vi skal slutte med olje og gass, men fordi vi må skaffe oss flere bein å stå på. Jeg har vært på mange bedriftsbesøk og i mange dialogmøter med næringslivet de siste årene. Og jeg har lyttet. Lyttet til behovene, hvor skoen trykker og hva vi kan gjøre for å tilrettelegge for at disse bedriftene kan fortsette å skape lønnsomme arbeidsplasser som kan bidra til fellesskapet.

Tilbakemeldingene er entydige. Bedriftene i Møre og Romsdal vil det samme som Høyre:

• Bygge mer vei!

• Massiv satsing på næringsrettet forskning og innovasjon – Monica leverer!

• Utvidelse av ordningen med Skattefunn – det har vi gjort!

• Gode ordninger for utvikling og implementering av miljøteknologi

• Satsing på kunnskap – ikke minst flere fagarbeidere!

• Vekstfremmende skattelettelser – lavere bedriftsbeskatning og fjerning av formuesskatten.

Bedriftene i vår region er eksportorientert og opptatt av å få varene sine ut i Verden. Da må vi først og fremst ha gode veier å kjøre på, men også en effektiv sjøtransport og gode flyruter. Men god infrastruktur er så mye mer!

Med Høyre i regjering blir Møreaksen bygget. Det betyr at reiseavstanden mellom Molde og Ålesund blir redusert til under en time og vi får en helt ny og enda mer attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion fra Nordmøre i nord til Sunnmøre i sør. Dette er bra for Møre, men også for resten av landet. Menon og flere andre har regnet på dette prosjektet og kommet til at det gir flere titalls milliarder i merverdi. Verdiskapingen øker, ikke bare i Møre og Romsdal, men også i andre deler av landet. Det er god næringspolitikk.

Transportsektoren vil gjennomgå store endringer i årene som kommer. Strenge miljøkrav gir nye forretningsmuligheter. Ta fergesektoren som eksempel. Når nye anbud blir lyst ut blir det stilt krav til lav- og nullutslippsteknologi. Det har resulterte i at flere samband nå får elferger og at norske verft får nye kontrakter. Det betyr også at Fiskarstrand Verft på Sunnmøre er i gang med å utvikle hydrogendrevne ferger. Kanskje skal disse fergene være selvkjørende om noen år med teknologi utviklet i Norge, og gjerne på Møre!

Det er mye vi kan være fornøyd med i næringspolitikken, en næringspolitikk som treffer vårt næringsliv på Møre ekstra godt! Det er likevel ett tema som går igjen og som det er stor utålmodighet på – formuesskatten! Vi har redusert formuesskatten med 5-6 mrd. I hovedstadspressen og for Ap er dette en skattelettelse til de rike. Det viser vel med all tydelighet at de ikke skjønner problemet. Formuesskatten er en særskatt på norsk eierskap og norske arbeidsplasser.

Ta for eksempel bedriften Brunvoll i Molde. En familieeiet bedrift med 30-40 lokale eiere i tredje og fjerde generasjon. Sist jeg spurte fikk jeg beskjed om at de må ta ut ca 10 mill hvert år fra bedriften for at eierne skal kunne betale formuesskatten. Det er 10 mill hvert år som kunne vært brukt til å utvikle bedriften, trygge eksisterende arbeidsplasser og skape nye!

Det går flere hundre millioner ut fra bedriftene i Møre og Romsdal hvert år til å betale formuesskatten. Jeg vil at de pengene skal brukes til å utvikle nye arbeidsplasser. Da må vi være tydelig på at vi skal legge til rette for norsk privat eierskap og fortsette å redusere formuesskatten og fjerne den, først og fremst på det som kalles arbeidende kapital.

Kjære landsmøte, jeg er optimist! Fordi vi har et fremoverlent næringsliv som ser endring og omstilling som en mulighet, og der omstilling og innovasjon er en del av hverdagen. Nå må vi bare sørge for at Høyre får 4 år til i regjering slik at Jonas ikke får anledning til å sette Norge i revers og øke skattene!

Helge Orten, stortingsrepresentant (H)

Talen ble holdt på Høyres landsmøte 11. mars 2017