Slå et slag for mobbbedugnad

I disse dager har flere tusen barn sin første skoledag, ikke en udelt glede for alle. Rundt 40.000 barn blir mobbet ukentlig eller oftere i den norske grunnskolen i dag.

Tallene i Rauma sammenlignet med andre ligger på 2-3% høyere enn landet og fylket. Dette er ikke greit. Vi vet at de psykiske følgene av å bli utsatt for mobbing er store, og vi rundt barna våre burde bidra i kampen mot mobbing sammen med skolene.
Leser vi i tilstandsrapporten på det forebyggende arbeidet skolene gjør, så legges det ned et enormt stykke arbeid i det daglige. Men, vi ser at skolene ikke klarer denne kampen alene.
Må rose den fantastiske innsatsen skolene/skoleledelsen gjør på denne fronten.
Innsatsteam mot mobbing og nulltoleranse mot mobbing.
Men skolen, læreren klarer ikke alt aleine.
Selv om det i min egen historie som mobbet, var en helt fantastisk ny lærer som gjorde hele forskjellen og endra hverdagen min.
Jeg er evig takknemlig!
Vi må rett og slett slå et slag for en felles «MOBBEDUGNAD». Alle foreldre, besteforeldre, idrettslag/trenere og politikere må sammen med skolen bidra til å få ned mobbetallene. Det skal være nulltoleranse på mobbing i Rauma. Vi må være gode rollemodeller, framsnakke andre elever og foreldre, slå ned på negativt snakk og ekskludering. IKKE aksepter av barna våre velger å utestenge andre barn, si ifra at det ikke aksepteres. Vi må alle bidra der vi kan. Foreldre og andre voksne i Rauma er ROLLEMODELLER til barna. La barna ha gode rollemodeller. Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn, er hentet fra et gammelt afrikansk uttrykk, som beskriver en filosofi om at alle barn er alles ansvar. Og slik er det også med mobbing. Skal vi som voksne ta aktivt ansvar for å forebygge og stoppe mobbing, må vi tørre å gripe inn, og vi må bry oss om andres barn. Det kan virke tungt og overveldende å bry seg, og mange av oss tenker at det lille vi kan bidra med, ikke monner uansett – og vi lar derfor være å bry oss. Andre ganger lar vi være fordi vi er redde for at vi tar feil, eller fordi vi tror det kan gjøre vondt verre. Sannheten er at det er langt mer skadelig for barn som mobbes at voksne ikke gjør noe.
Så som småbarnsmor og en som tidligere har blitt mobbet, håper jeg vi alle kan bidra til at det kjæreste vi har får en trygg og god og fin start på skolehverdagen.