Sp setter EØS-avtalen i spill!

Av Anders Talleraas, leder av Møre og Romsdal Senior Høyre

I snart 30 år har vi hørt at Senterpartiet er helt imot EØS avtalen, og vil ha den erstattet med en handelsavtale. Dette står også i Partiets program for 2021 til 2025.

Men i debatter som partiets leder og statsministerkandidat Slagsvold Vedum deltar i ved innledningen til årets valgkamp, ser det ut som om pipen har fått en annen lyd. Interessant nok vil han nå bare reforhandle EØS avtalen, ikke skrote den.

På grunnlag av dette kan vi andre stille oss spørsmål om hva dette kan bety?

Betyr det at Senterpartiet nå har snudd etter snart 30 års motstand og aksepterer EØS avtalen, er dette en veldig positiv sak for alle Norges eksportbedrifter og alle de tusenvis av jobber som nyter godt av dagens EØS avtale.

Men jeg har en mistanke om at dette betyr at Senterpartiets leder nå ønsker å svekke EØS avtalen innenfra, så å si.

En reforhandling av EØS avtalen, med sikte på å endre vesentlige deler i retning ensidig fordel for Norge, virker helt urealistisk. Dette kan vi vurder ut fra hva som skjer og har skjedd i andre viktige forhandlinger mellom EU og andre land, spesielt Storbritannia og Sveits. Der kommer det veldig klart frem at EU ikke aksepterer at utenforland kan plukke de beste pakkene, mens en del av forpliktelsene fjernes, om du skal ha tilgang til det indre marked. Og det er jo dette som er det viktigste grunnlaget for våre norske eksportbedrifter.

Så ut fra Senterpartiets historie, partiets program for kommende Stortingsperiode, og det urealistiske i herr Slagsvold Vedum sitt standpunkt nå om en reforhandling av EØS avtalen, kan jeg for min del konstatere at Senterpartiet nok en gang setter tusenvis av norske eksportbedrifter og arbeidsplasser i spill.

Norge står foran store utfordringer med å skape nye arbeidsplasser for fremtiden. Da er det siste vi trenger at det skapes stor usikkerhet om en så viktig rammebetingelse som det EØS-avtalen er. Det er derfor veldig viktig at Høyres linje med fortsatt solid støtte til EØS avtalen kan få bred støtte ved valget 13. september!