Spørsmål til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

«Jeg er alvorlig skremt av all forsøplingen med plast som finnes både på sjø og land, og som skader både fugl og fisk. Dette er et svært alvorlig miljøproblem. Jeg mener derfor Norge bør følge EU i denne saken, med etforbud mot bruk av mikroplastposer.»

Vil Statsråden se på muligheten for at Norge på lik linje med Frankrike og Italia kan innføre et tilsvarende forbud mot bruk av tynne (0,05mm) mikroplastposer som i dag benyttes i blant annet matbutikkenes frukt og grønsaksdisker?

Begrunnelse:

De siste årene har vi fått økt kunnskap om omfanget og følgene av marin forsøpling. At problemet er svært alvorlig fikk vi også et bilde på da en hval nylig strandet utenfor Bergen med 30 plastposer i magen.

Skjærgårdstjenesten i Møre og Romsdal kan fortelle at sjøfuglen havhest, som var en signaturart på Runde, et av landets viktigste fuglefjell, – nå er så godt som borte fra øya. Samtidig anslår forskere (ifølge skjærgårdstjenesten) at 98 % av havhesten i Nordsjøen har plast i magen, som den ikke greier å kvitte seg med.

Havforskningsinstituttet skal også ganske nylig har publisert rapporter som forteller at 3 % av kysttorsken har plast i magen og at det ligger opp til 10 tonn (plast) søppel pr. kvadratkilometer på havbotnen mange plasser langs kysten.

Samtidig som det er viktig med kontinuerlig rydding av søppel generelt i strandsona, for å unngå skade på både fugl og fisk, mener jeg det må jobbes bevisst for å få ned bruken av plast der dette er mulig. De enorme plastmengdene som driver omkring både i havet, langs kysten og på land må reduseres kraftig.

Ny EU-lov 28. april 2015.

Som et godt eksempel på tiltak for å redusere den mest skadelige plasten for fugl og fisk, kan nevnes at Frankrike, 1. juli 2016 innførte forbud mot bruk av plastposer som er tynnere enn 0,05 millimeter. Her dreier det seg om såkalt lette plastbæreposer – tilsvarende poser som brukes til frukt og grønnsaker i samtlige matbutikker i Norge i dag. Matvarebutikkene i Frankrike erstattet plastposene med tynne og lett nedbrytbare papirposer 1. juli 2016.

Sammen med Italia, er Frankrike EU-land nummer to som har innført forbud mot lette plastposer i tråd med EUs vedtak om å bekjempe bruken av forurensende plastposer.

Den 28. april 2015 vedtok Europaparlamentet en juridisk bindende lov som skal redusere forbruket av plastposer som er tynnere enn 0,05 mm. – poser som går innenfor definisjonen av «mikroplastikk»

Den nye EU-loven forplikter medlemslandene til drastisk å redusere bruken av den mest brukte og populære – men forurensende – plastposen. Norge bør etter mitt syn følge EU landene i denne saken.

Skal vi klare å bidra til å redde fisken i havet og sjøfuglene våre, vil et forbud mot bruk av tynne plastposer som beskrevet her være en god og viktig start på å få redusert plastforsøplingen som tar livet av både fugl og fisk.


Elisabeth Røbekk Nørve, stortingsrepresentant (H)