Stortingsvalg 2021, kom med dine forslag til kandidater

Du kan komme med dine forslag. Møre og Romsdal Høyre har startet nominasjonsarbeidet til stortingsvalget 2021 og du kan påvirke hvem som kommer på listen til stortingsvalget.

Datoplan og navneforslag

Møre og Romsdal Høyres fylkesstyre har vedtatt en datoplan for nominasjonsprosessen. Frem til 15. august ønsker nominasjonskomiteen forslag på stortingskandidater, og du kan registrere ditt forslag ved å trykke her. Hele datoplanen og nominasjonskomiteen finner du her.

Nominasjonsmøter

Nominasjonsmøtet avholdes den 14. november 2020 i Molde.

Facebook og kontaktinfo

Følg for øvrig med på nyheter på Møre og Romsdal Høyres facebooksider. Hvis du har spørsmål, kan du gjerne ta kontakt med Møre og Romsdal Høyres sekretariat på e-post: MoreogRomsdal@hoyre.no