Støtte til Ukraina

Nå er det 1 år siden det utenkelige slo inn ovner Europa. Krig i et våre naboland og millioner av mennesker flykter for livet for å overleve. Vi har hatt mange flyktningkrise gjennom tidene, men ingenting så brått som denne. Bare i løpet av en uke, kom det over 1 millioner på flukt lover grensen til Polen og nå er over 14 millioner fordrevet fra sitt eget land. 

Foto: Ole-Martin Sæthermoen, Memoria

Ukrainas kamp mot Russlands folkerettsstridige angrepskrig som fri og selvstendig nasjon er avhengig av våpenstøtte fra Norge og NATO. Angrepene på Ukrainsk sivilbefolkning og kritisk infrastruktur er et åpenbart brudd på folkeretten. Ukraina er avhengig av materiell støtte, både militært og humanitært, for å kunne forsvare seg mot de brutale angrepene fra Russland. Det er mange modige folk fra Møre og Romsdal som med tapper innsats har levert utstyr og risikert eget liv for å hjelpe til med humanitær innsats. Alle som bidrar fortjener også en stor hyllest! 

Møre og Romsdal Høyre mener Ukraina er i utvilsom rett til å utøve selvforsvar mot angrepet, og at Norge må bidra med våpensystemer som øker deres forsvarsevne. 

Møte og Romsdal Høyre vil uttrykke fordømmelse av Russlands angrepskrig, okkupasjon og krigsforbrytelser. Vi må fortsette å gi Ukraina betydelig militær og humanitær støtte. 

Sammen med andre land må vi legge langsiktige planer for hvordan NATO og allierte kan bistå Ukraina over tid, skulle invasjonen og okkupasjonen vedvare, samt for gjenoppbyggingen av landet. 

Vi gjentar de kloke ordene fra Erna Solberg: «For det Europa vi ønsker oss, er et Europa med frie land, som selv får velge sin fremtid gjennom demokrati og frie valg. Med rettstat og menneskerettigheter» 

For et fritt Ukraina! 

Anders Riise, fylkesordførerkandidat 

Monica Molvær, 2. kandidat 

Trygve Grydeland, 3. kandidat