Unge usikre og ungdomshelse: Felles team for bedre ungdomshelse


Å være ungdom i dagens samfunn kan være utfordrende. Mange unge sliter med usikkerhet, angst og depresjon. Dette kan være ekstra vanskelig for unge som er på vei ut av skapet og trenger støtte fra trygge personer.
foto
Høyre. FOTO: HANS KRISTIAN THORBJØRNSEN

Tone Klev, nyvalgt Utvalgsmedlem i Åpne Høyre og og Odd Jørgen Nilssen, ordfører i Aukra kommune

Som en transkvinne som har levd åpent siden 2015, ønsker jeg å sette lys på utfordringene unge usikre kan møte og hvordan vi kan jobbe sammen for å bedre ungdomshelsen.
Jeg bor i en liten kommune som heter Aukra, hvor det kan være vanskelig for unge å finne trygge personer å snakke med når de er på vei ut av skapet. Det er viktig at unge har ressurspersoner med erfaring i å støtte og snakke med personer som er på vei ut av skapet. Dessverre kan det være en utfordring i små kommuner som Aukra. Det jeg har erfart er at det ofte kan være enklere å betro seg til personer utenfor kommunen når man er på vei ut av skapet.

foto
Tone Klev og Odd Jørgen Nilssen, ordfører i Aukra kommune under Molde Pride i 2022. – Det å delta i Pride tog skal ikke undervurderes, det føltes utrolig mektig å gå gjennom Molde By og føle at «alle» heiet på oss. Det at såkalt «vanlige» folk blir med på slike markeringer betyr utrolig mye. Jeg satte virkelig pris på at mange aktive politikere som ikke selv er skeiv allikevel valgte å stille opp for å vise at det faktisk er helt greit å være skeiv. Det var for øvrig min første Pride, og jeg var ekstra stolt over at den ble akkurat i Molde By som har betydd mye for meg i min egen vei ut av skapet. Den ga meg trygghet til å ha tro på meg selv – og da jeg ble spurt om å bli med i Åpne Høyre så sa jeg ja til å stille som kandidat. FOTO: PRIVAT


En løsning på dette kan være å opprette interkommunale samarbeid, der små kommuner kan samarbeide med større kommuner for å tilby skeive ungdommer tilgang til støttepersoner og trygge rom. Dette kan være med på å skape et miljø der ungdommene kan føle seg inkludert og støttet, og der de kan finne den hjelpen de trenger for å håndtere sine utfordringer på en god måte.
En annen utfordring som unge usikre kan møte, er møter med personer på nettet som er skråsikre og kan bidra til å øke usikkerheten. Derfor er det viktig at unge har ressurspersoner rundt seg de kan drøfte sin usikkerhet med og som kan gi dem råd og støtte på en trygg og ansvarlig måte. Vi trenger et felles team som jobber for å bedre ungdomshelsen, der både helsepersonell, lærere og andre ressurspersoner kan samarbeide for å sikre at unge får den støtten de trenger for å håndtere utfordringene de møter.
Ungdom som vokser opp i små kommuner som Aukra, trenger å ha trygge mennesker de kan snakke med og som kan støtte dem på veien til å akseptere og elske seg selv for den de er. Vi kan alle bidra til å bedre ungdomshelsen ved å være bevisste på vårt ansvar som ressurspersoner og ved å samarbeide på tvers av kommuner og yrkesgrupper for å sikre at unge får den støtten de trenger. Sammen kan vi skape et trygt og inkluderende samfunn for alle unge.