Valkomiteens innstilling

Valkomiteens innstilling til arbeidsutvalg og delegater til Høyres landsmøte er klar. Dag Olav Tennfjord foreslås som ny leiar!

Valkomiteen har bestått av :

 • Bjørn Sandnes (Leiar)
 • Odd Sigbjørn Tvestad
 • Lars Olav Hustad
 • Gerd Marit Langøy
 • Gunn Helen Wågsholm
 • UH og SH vel sine eigne representantar.

Følgande kandidater er på val i arbeidsutvalet:

 1. nestleiar Knut Garshol
 2. Kvinneforum-leiar Randi Bergundhaugen


Valkomiteen har fått mail frå noverande leiar, Geir Ove Vegsund, som ber om fritak frå leiarvervet i 2017, og at det valgast ny leiar for 1 år, for så å kome i rute att.

I tillegg foreslår valkomiteen at Monica Molvær, som har eit år igjen som 2. nestleiar, rykker opp til 1. nestleiar, og at vi då vel ny 2. nestleiar for 2 år.

Valkomiteens innstilling :

 • Leiar Dag Olav Tennfjord (velgast for 1 år).
 • 1. nestleiar Monica Molvær (velgast for 1 år)
 • 2. nestleiar Per Magne Waagen
 • Kvinneforum-leiar Britt Janne Tennøy


Valkomiteens innstiller følgjande landsmøtedelegater med personlege vara:

1.

Marianne Synnes, Ålesund Vara:

Torgrim Finnes, Ålesund

2.

Sissel Standal Ålesund Vara:

Monica Molvær, Ålesund

3.

Torgeir Dahl, Molde Vara:

Elise Fiske, Fræna

4.

Torbjørn Sagen, Kr sund Vara:

Per Magne Waagen, Tingvoll

5.

Anders Riise, Hareid Vara:

Tine Storøy, Herøy

6.

Ewa Hildre, Haram Vara:

Gunnar Kvalsund, Giske

7.

Rolf Jonas Hurlen, Nesset Vara:

Egil Strand, Eide

8.

Lars Olav Hustad, Rauma Vara:

Peder Gjerstad, Rauma

9.

Vetle Wang Soleim, Smøla Vara:

Lillian Wessel, Aure

10.

Gerd Marit Langøy, Molde Vara:

Jarle Strømmegjerde, Sykkylven

11

Unge Høyre Vara:

Unge Høyre

Fylkesleiar, gruppeleiar i fylkestingsgruppa, kvinneforum-leiar og stortingsrepresentantar vert direkteinnkalla til landsmøte.