Velkommen til møte med leder for Skatteutvalget professor Ragnar Torvik.

Norsk Maritimt Kompetansesenter, Møretanken
Onsdag, 1. mars kl. 2015 – 2200.

Møre og Romsdal Høyre har gleden av å invitere deg til gjennomgang av Skatteutvalgets arbeid og rapport. Professor Ragnar Torvik har ledet utvalget som har sett på norges skattesystem.

Skatteutvalget har kommet med en rekke forslag til endringer av skattesystemet og vi får en gjennomgang disse.
Det blir anledning til å stille spørsmål og debatt.

Henrik Grung leder spørsmålsrunden og debatten.