Vi trenger flere kvinnelige gründere

Samfunnet trenger gründere, og da ber vi i realiteten noen få ta større risiko enn andre. Derfor må vi snarest stryke ord som velferdsprofitør fra ordboken.

VI TRENGER FLERE KVINNELIGE GRÜNDERE

Vi må skape og trygge flere arbeidsplasser i Norge. Fordi eksportinntekter fra olje og gass går ned må vi finne nye inntektskilder. Næringsaktører og andre samfunnsaktører mener at klima, matproduksjon, demografisk utvikling og helse bør vektlegges når nye satsingsområder velges.

I dag jobber omtrent hver tiende arbeidstaker innen helsesektoren, og av de er det flest kvinner. Vi tror at det finnes store muligheter for innovasjon og gründerskap innen helse og velferd, og er ganske sikker på at mange av kvinnene i sektoren sitter på de gode idéene og løsningene vi trenger for å gi bedre tjenester til innbyggerne. Gründerskap handler også om å gi kvinner muligheter, noe som vi ønsker å sette fokus på i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen.

I dag finnes de fleste arbeidsplassene i helsesektoren i stat, kommune og offentlig eide foretak. Helse og velferd er samtidig en økende offentlig utgiftspost for kommunene, derfor ligger det også markedsmuligheter for norske bedrifter. Hvis bedriftene bare får lov å bidra. Det krever en politikk som tar høyde for nye måter å jobbe på.

Norge skal være et attraktivt gründerland. Regjeringen har forenklet gründernes kontakt med offentlig sektor og fjerner unødvendig byråkrati. Dårlige rammevilkår rammer særlig kvinner. Sosiale rettigheter som full rett til omsorgs- og pleiepenger når barn eller andre blir syke, er et steg i riktig retning. Dette er viktige målrettede tiltak for å øke andelen kvinnelige gründere, men vi trenger mer enn tiltak. Holdningene må endres.

Gründerskap krever risiko. Forskning viser at kvinner i større grad skyr investeringsrisiko. De velger arbeidsintensivt gründerskap i stedet, og halvparten har lagt ned før ti år er gått. Risikoen som følger med ønsket om å skape noe nytt, krever aksept også for at man ønsker å tjene penger på sikt.

Samfunnet trenger gründere, og da ber vi i realiteten noen få ta større risiko enn andre. Derfor må vi snarest stryke ord som velferdsprofitør fra ordboken. Vi skal ikke godta nedsnakking og mobbing av private velferdsaktører slik dessverre mange fra venstresiden til stadighet gjør. Et eksempel på nedsettende omtale, er når både kvinnelige og mannlige gründere og eiere av de private barnehagene i kommunen din blir omtalt som velferdsprofitører! Dette godtar vi ikke!

Vi må skape før vi deler. Derfor skal vi oppmuntre og applaudere velferdsinnovatører og jobbskapere!

Gratulerer med kvinnedagen!

Britt Janne Tennøy, leder av kvinneforum Møre og Romsdal Høyre

Anders Riise, fylkesordførerkandidat Møre og Romsdal Høyre

Kjersti Andersen, ordførerkandidat for Høyre på Smøla

Jessica Gaertner, leder i Sandøy Høgre

Renate Soleim, gruppeleder Rauma Høyre


Innlegget ble først publisert i Romsdals Budstikke 8. mars 2019