Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Se vår politikk

Aktuelt

Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland
Henning Torset - Gruppeleder, Aure

Henning Torset

Gruppeleder, Aure

Kontakt

Aure Høyre

Tor Garshol

Leder
Telefon 46987351

Odd Harald Karlsen

Fylkessekretær
Telefon 92803307

Våre folk