Vår visjon

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Høyres hjertesaker

Skape flere jobber

Skole og forskning

Helse og omsorg

Utenriks, forsvar og beredskap

Høyres politikk

Vestnes kommune

Møre og Romsdal

Kontakt

Hallvard Tennøy
Leder
Telefon: 97054925

Odd Harald Karlsen
Fylkessekretær
Telefon: 92803307

Aktuelt

Alle har en psykisk helse

Mye har vært sagt og skrevet om psykisk helse de siste årene, og mange gode tv-serier både for barn, unge og voksne har vært sendt på...

Våre folk