Politikk

Namsos skal være et trygt sted å bo også i framtida, og vi i Namsos Høyre ønsker å skape trygge og gode grender i hele kommunen hvor folk trives og vil bo.

Våre hjertesaker

 • HELSE OG OMSORG

  Med de demografiske utfordringene vi står ovenfor, må vi gjøre ting annerledes enn i dag. Vi mener kommunen må samarbeide med private aktører i større grad om vi skal lykkes på dette området.

 • NÆRINGSLIV

  Det må jobbes for å finne løsninger på hvordan kommunen kan tilegne seg inntekter uten å heve skatter på blant annet eiendom og maskiner i produksjon. Vi i Namsos Høyre mener vi må tilrettelegge for flere gründere, samt gjøre det mer lønnsomt for eksisterende næringsliv å utvikle seg.

 • SKOLE

  Høyre satser på skole i og utenfor bysentrum. Vi vil jobbe for en ny ungdomsskole i sentrum, som også inkluderer kultur- skole. Vi ønsker en feriefritidsordning i kommunal regi. Vi mener alle kommunale skoler i grunntrinnet skal innføre leksehjelp.

 • KULTUR OG VELFERD

  Namsos Høyre skal aktivt fremme Namsos som arrangementsby i samarbeid med frivilligheten. Vi skal jobbe for at kulturskolen skal få nye og mer egnede lokaler.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Fornye, forenkle og forbedre

Vi trives med å bo i Namsos – og vi ønsker at flere skal få kjenne på den trivselen og gleden vi får av å bo nettopp her.

Namsos skal være et trygt sted å bo også i framtida, og vi i Namsos Høyre ønsker å skape trygge og gode grender i hele kommunen hvor folk trives og vil bo.

– Et godt samfunn skapes nedenfra, av familien, frivilligheten og nabolaget. Grunnlaget for en god kommuneøkonomi ligger i å legge til rette for lønnsomme arbeidsplasser og møte næringsliv og utvikling velkommen med et positivt grunnsyn og løsningsorientert holdning, sier Namsos Høyres toppkandidat, Amund Lein.

Amund er også opptatt av å behandle skattebetalernes penger med respekt, samt unngå å belaste husholdninger og arbeidsplasser med unødige skatteregninger. Han vil heller søke etter nye måter å drive kommunen på for å bedre tjenestene for de pengene kommunen allerede har.

Namsos Høyre skal være pådriver for å gi både næringsliv og befolkning forutsigbarhet, samtidig som vi vil fremme innovasjon og bidra til vekst. Vi må skape mer – ikke skatte mer.

Du som velger skal ha tillit til at Namsos Høyre viser handlekraft.

HELSE OG OMSORG

Med de demografiske utfordringene vi står ovenfor, må vi gjøre ting annerledes enn i dag.

Vi mener kommunen må samarbeide med private aktører i større grad om vi skal lykkes på dette området.

Det må tenkes nytt for å få med flere aktører inn i eldreomsorgen.

På den måten kan vi sikre kvalitet og skape trygghet i omsorgstjenesten.

NÆRINGSLIV

Det må jobbes for å finne løsninger på hvordan kommunen kan tilegne seg inntekter uten å heve skatter på blant annet eiendom og maskiner i produksjon.

Vi i Namsos Høyre mener vi må tilrettelegge for flere gründere, samt gjøre det mer lønnsomt for eksisterende næringsliv å utvikle seg.

Da trenger vi blant annet veier som er godkjent for modul- vogntog, en god havneforbindelse og en god arealplan for sjø og land.

Dette for å kartlegge framtidig oppdrettsmuligheter og gode pendlermuligheter både med buss, fly og båt.

SKOLEPOLITIKK

Høyre satser på skole i og utenfor bysentrum.

Vi vil jobbe for en ny ungdomsskole i sentrum, som også inkluderer kultur- skole.

Vi ønsker en feriefritidsordning i kommunal regi.

Vi mener alle kommunale skoler i grunntrinnet skal innføre leksehjelp.

Videregående skoler må også i større grad utvikle fagene i tråd med næringslivets behov i de regionene de holder til.

Vi vil også jobbe opp mot fylket for å styrke fagtilbudet som Olav Duun vgs tilbyr i dag.

KULTUR OG VELFERD

Namsos Høyre skal aktivt fremme Namsos som arrangementsby i samarbeid med frivilligheten.

Vi skal jobbe for at kulturskolen skal få nye og mer egnede lokaler.

Vi vil jobbe for synliggjøring av turløyper, slik at de blir mer tilgjengelig for folk flest.

SAMFERDSEL

Vi vil fortsatt jobbe for å bedre flyrutene fra Namsos lufthavn.

Oppgradering av fylkesvei 769 til Lund og en fergeløs veiforbindelse til Jøa, er også to punkter vi i Namsos Høyre mener er viktig for utviklinga av Nye Namsos.

Vi vil jobbe for at alle veier i kommunens boligfelt skal bli asfaltert.

Vi ønsker bybuss både til Vemundvik og flyplassen.

MILJØ

Namsos Høyre ønsker at Namsos kommune skal bli sertifisert som miljøfyrtårn, som er et konkret virkemiddel for å møte de klimautfordringene vi har lokalt.

Vi vil at fylkeskommunen skal stille strenge miljøkrav til egen virksomhet og til leverandører og tilbydere.

Namsos Høyre vil ha et klart fokus på miljø og ENøK ved nybygg og oppgradering av egne bygg.