På tide å snakke om innholdet i skolen

I dette innlegget skriver Anette Løes Hokholt Wiik, Rebekka Klem Moseby og Tage Slind Jensen om hvordan Høyre vil styrke Nesoddskolen.

Bilde av Tage Slind Jensen, Anette Løes Hokholt Wiik og Rebekka Klem Moseby.
– Høyre har, både nasjonalt og lokalt, høye ambisjoner for skolen, skriver Tage Slind Jensen (varaordfører), Anette Løes Hokholt Wiik (leder av tjenesteutvalget) og Rebekka Klem Moseby (medlem av tjenesteutvalget). Foto: Elias Rasch / Rasch produksjon.

På slutten av fjoråret ble PISA-undersøkelsen for 2022 lagt frem. Den viser en kraftig nedgang i norske elevers ferdigheter i matte, naturfag og lesning. Nivået er faktisk det laveste som noen gang er blitt registrert. Slik kan vi selvsagt ikke ha det.

Alle kommuner, i kraft av å være skoleeiere, må ta resultatene på alvor og sørge for at kunnskap i skolen prioriteres. Dette gjelder naturligvis også på Nesodden.

I den skolepolitiske debatten på Nesodden har byggene ofte stått i fokus, som trolig har sammenheng med at uenigheten mellom partiene på dette området har vært forholdsvis stor. Med de investeringene vi nå har blitt enige om, blant annet på Myklerud, håper vi at man nå vil kunne legge vesentlig større vekt på innholdet i skolen. Det er tross alt det aller viktigste!

Og la oss gjøre det klart: Veldig mye er kjempebra i Nesoddskolen. Vi har mange dyktige ansatte og gode tilbud. For eksempel ble det nylig opprettet en egen linje på Alværn for elever med skolevegring. Kommunen er også flink til å tilby etter- og videreutdanning til lærerne, og har igangsatt et kompetanseløft innenfor spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Dette er supre tiltak som vi gleder oss til å følge og se effektene av.

Vi står allikevel overfor flere utfordringer. I årene fremover vil det blant annet bli stadig vanskeligere å skaffe kompetent arbeidskraft. Dette gjelder alle sektorer, ikke minst skolen. Å sørge for nok dyktige lærere er det viktigste enkelttiltaket for å sikre en god skole. Nesodden må derfor være en attraktiv kommune for lærere å jobbe i.

Vi i Høyre vil derfor skape flere karriereveier for lærerne i Nesoddskolen. I regjering innførte vi en ordning med lærerspesialister; lærere med større fagansvar og følgelig noe høyere lønn. Til tross for gode resultater av ordningen, ble den dessverre fjernet av Støre-regjeringen i 2022. Heldigvis er det ingenting som står i veien for at vi kan innføre ordningen lokalt, og det vil Nesodden Høyre jobbe for.

Det er også viktig å beskytte lærerens autonomi, som vi opplever at trues fra flere hold. Tidligere har enkelte partier for eksempel foreslått å gjøre Nesoddskolen leksefri. I disse dager er det flere som snakker om innføring av mobilforbud, og at bruken av digitale virkemidler bør begrenses til et minimum. Vi er ikke nødvendigvis uenige i det siste, men hvorfor skal vi politikere mene noe om dette i det hele tatt? Vi må stole på at skolelederne og lærerne, med sin fagkompetanse, klarer å håndtere dette på en god måte. Politikerne skal ikke detaljstyre skolen.

Videre må vi sørge for bærekraftige budsjetter i skolen. Vi kan ikke ha det slik at skolene har så stramme budsjetter at de ikke har råd til å kjøpe inn grunnleggende ting som skolebøker og annet undervisningsmateriell. Skole skal ikke være kommunens salderingspost. Alt vi investerer i barna våre og skole, sparer oss på lang sikt.

Høyre har, både nasjonalt og lokalt, høye ambisjoner for skolen. Vårt mål er at flere elever skal trives på skolen og mestre de grunnleggende ferdighetene. Vi gleder oss til å gi Nesoddskolen et løft, i samarbeid med foreldrene, elevene og de ansatte i skolen.

Skrevet av:

Anette Løes Hokholt Wiik, leder i tjenesteutvalget (H)

Rebekka Klem Moseby, medlem i tjenesteutvalget (H)

Tage Slind Jensen, varaordfører (H)