Politikk

Høyres mål er å gjøre Nord-Aurdal til en attraktiv og fremtidsrettet kommune. En kommune der det er attraktivt å bo, leve, drive næring, og å være på besøk. For å få til det, trenger vi et samfunn der ting bare virker.

Våre hjertesaker

 • Kompetanse

  Høyre har stor tro på at riktig og oppdatert kompetanse gir motiverte medarbeidere og bedre tjenester. Derfor ønsker vi å satse på våre ansatte. Høyre tror Nord-Aurdal kommune må ta et større ansvar for opplæring i egen virksomhet, slik at vi får tilgang til den kompetansen vi trenger.

 • Klima og miljø

  Kommunen må ta et selvstendig ansvar for å redusere klimaavtrykket i egen drift, blant annet gjennom ENøK-tiltak. Kommunen skal benytte sin innkjøpsmakt til å fremme klimavennlige løsninger, og tilrettelegge for at innbyggere og besøkende kan ta gode klimavalg.

 • Kvalitet i omsorgen

  Høyre vil skape flere faste heltidsstillinger i kommunale helse- og omsorgstjenester. Deltidsstillinger skal som hovedregel være minimum 50%.

 • Kunnskap og mestring i skolen

  Høyre har store ambisjoner for skolen i Nord-Aurdal. Vi vil være en tydelig skoleeier, som både stiller forventninger til skolen, og følge opp skolens behov. Vårt mål er at alle elever skal få kunnskap og oppleve mestring i skolen, i et inkluderende og trygt miljø.