10 grunner til å stemme Høyre i Nord-Odal

  • Ja til private barnehager.
  • Jobbe for stadig bedre busstilbud også i helger.
  • Videreføre tilbudet av sunn og god mat fra eget kjøkken ved sykehjem.
  • Etablere flere private arbeidsplasser.
  • Gi bonden større mulighet til lønnsom drift.
  • Vi vil se på muligheter for utbygging av solceller.
  • Øremerke inntekter fra vindmøller til å nedbetale kommunale lån.
  • Inkludere velforeninger i kommunal planlegging og utvikling.
  • Gjennomføre aktivitetsplikten, slik at flere kommer i arbeid.
  • Bekjempe mobbing og sikre en god psykisk helse, er vårt felles ansvar.