Nord-Odal Høyres kjernesaker

Når frivilligheten, næringslivet og offentlig sektor spiller på lag, skapes det gode lokalsamfunn. Høyre tror på enkeltmenneskets evne og lyst til å stå på egne ben.

Det er vår oppgave å sørge for at mennesker kan leve gode liv, uansett utgangspunkt. Vi skaper ikke politikk for kommunen, men for alle som bor der. Høyre tror på et samfunn som gir muligheter for alle.

Vi må ta psykisk helse på alvor

Nord-Odal Høyre vil prioritere god psykisk helse og forebygge store lidelser og utenforskap gjennom tidlig innsats. Vi må derfor ansette en kommunepsykolog med spesiell oppfølging for barn og unge, som er lovpålagt. Videre ønsker vi å tilby fritt behandlingsvalg og legge til rette for ulike aktivitetstilbud og samarbeid på tvers av etater i kommunen for å sikre større tilbud og raskere hjelp for dem som trenger det mest. Tilbudene skal være lavterskel og tilpasset brukernes behov.

Kvalitet i oppveksten

Nord-Odal Høyres mål er at alle barn skal trives og oppleve mestring på skolen. Trygge og gode lærere er det beste virkemiddelet for å få til dette. I tillegg må skolen gjøres mer
tilpasset hver enkelt elev. Høyre vil legge til rette for flere valgfag på ungdomsskolen, mer praktisk undervisning og tilpasning etter nivå. Vi må også utrede ulike muligheter for å etablere en felles framtidig skole slik at vi får samlet
kompetansen.

En verdig eldreomsorg

Vår visjon er at alle skal få oppleve
en verdig eldreomsorg i vår kommune, med Leve hele livet
reformen som veiviser. Vi vil sikre et variert og sunt kosthold, og samle eldre til et godt felles måltid. Sammen skal vi inkludere eldre mer i lokalsamfunnet gjennom ulike aktivitetstilbud. Vårt mål er å sikre at eldre får en meningsfull alderdom, med god omsorg og sosialt fellesskap.

En bærekraftig kommuneøkonomi

Nord-Odal Høyre vil være en garantist for gode og bærekraftige løsninger. Vi må skape flere arbeidsplasser og redusere eiendomsskatten. Vi må vurdere salg av deler av kommuneskogen og selge flere kommunale bygg slik at vi
kan sikre bedre vedlikehold av færre bygg. Vi må se på alternativer for kommunesammenslåing, slik at interkommunale samarbeid ikke blir et demokratisk problem. Kutt i utgifter og økte inntekter skal være vårt økonomiske prinsipp.

10 grunner til å stemme Høyre i Nord-Odal

Les Nord-Odal Høyres valgprogram her: