Nordkapp Høyres partiprogram 2023-2027

Nordkapp Høyres politikk skal være helhetlig, ansvarlig og langsiktig. Vi vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Alle skal ha størst mulig frihet til og ansvar for, å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Valgfriheten er en naturlig del av å kunne bestemme over eget liv. Vi vil ha et samfunn som gir mulighet for alle, og frihet til å velge.

Nordkapp Høyre skal være en garantist for alle innbyggere i Nordkapp kommune. Vi skal utarbeide og legge til rette for utformingen av fremtidens Nordkapp. Vi skal samle alle gode krefter i alle samfunnslag i arbeidet med å utvikle et positivt, innovativt, kreativt, raust og åpent samfunn. 

For å lykkes med dette må Nordkapp kommune ha en langt mer forutsigbar økonomi. Derfor må framtidens identitetsbygging av Nordkapp starte nå. Et kommunalt budsjett må gjenspeile satsningsområdene og identitetsfundamentene i kommunen. .