Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.Kartlegge tekster for kommunelagssidene

Våre hovedsaker

Moskenesferga

Det er selvfølgelig viktig å kjempe for å beholde Moskenesferga. Det er imidlertid ingen selvfølge at kampen er vunnet selv om utredningene anbefaler det. Moskenes Høyre skal jobbe for at Moskenesferga forblir i Moskenes.

Lokalsykehuset

Lofotsykehuset vil vi alltid ha bruk for. Vi bor i utkantstrøk og vi har lang vei til andre muligheter. Akuttmottak og føden er spesielt viktig for oss. Moskenes Høyre skal jobbe for å sikre at vi får en sykehusmodell som er hensiktsmessig for både Moskenes og Lofoten.

Nasjonalpark

Nasjonalpark var en av de første sakene Moskenes Høyre tok stilling til etter oppstarten. Vi ønsker ikke at Lofotodden Nasjonalpark etableres. Selv om dette er en sak nåværende kommunestyre skal ta stilling til vil det ikke si at denne saken er oppe og avgjort før et nytt kommunestyre tar over. Moskenes Høyre skal følge saken videre og stå fast ved at en nasjonalpark ikke ønskes etablert.

Barn og unge

For at vi skal kunne ha en sunn utvikling i kommunen, for at vi skal kunne få tilflytting og for at barnefamilier skal bli boende må vi legge til rette for at nødvendige tilbud er på plass og at nødvendige tilbud er gode. Barn og unge er vår fremtid.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram