Nordstrand Høyres bydelsprogram 2023-27

Nordstrand Høyres bydelsprogram for perioden 2023-27 finner du her i en lesevennlig PDF-fil.
Programmet ble behandlet av årsmøtet i foreningen 24. november 2022 og endelig vedtatt av styret på møte 6. februar 2023.