Nordstrand

Bli med i Nordstrand Høyre

Nordstrand Høyres visjon er at alle skal ha et godt liv i bydelen uavhengig av alder, helse eller sosial status. Bydelen skal være åpen og inkluderende. 

Bli medlem