Fem grunner til å stemme Høyre i Oslo

Anne Lindboe og Eirik Lae Solberg

1. Oslo skal være en by flere har råd til å bo i

Familier og enslige får stadig trangere økonomi. I Oslo rammer dette hardt på grunn av høye boligpriser. Derfor må vi si ja til å bygge flere boliger, slik at flere får muligheten til å kjøpe og eie bolig. Når folk må stramme inn på økonomien hjemme, må vi også forvente at kommunen bruker pengene smart. Oslo trenger et styre som er opptatt av å redusere utgiftene til folk. Vi vil avvikle eiendomsskatten og holde kommunale avgifter lavest mulig.

2. Oslo skal være Norges beste by å vokse opp i

Det viktigste vi kan gjøre er å gi barna muligheter gjennom en god barnehage, mer kunnskap i skolen, og mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Vi skal skape en skole der barna trives bedre og lærer mer. Alle barn skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og barnehage, uavhengig av foreldrenes økonomi.

3 .Oslo skal være en by hvor vi tar vare på hverandre

Alle skal få god og trygg helsehjelp når de trenger det. Stadig flere unge har psykiske helseplager. Oslo Høyre vil satse mer på forebyggende tiltak og lavterskeltilbud til dem som sliter psykisk. Høyre vil ha bedre kvalitet i eldreomsorgen. Eldre i Oslo skal kunne spise godt, sove godt, være i aktivitet og ha det sosialt i lag med andre.

4. Oslo skal være en by der du selv får ta de viktige valgene i livet

Dagens byråd mener at kommunalt alltid er best, og jobber aktivt for å fase ut gode private aktører innenfor eldreomsorg, barnehager og barnevern. Vi mener at det viktigste er at tjenestene har best mulig kvalitet og at det offentlige betaler. Du skal selv få velge hva slags tilbud du og familien din trenger.

5. Oslo skal være en miljøsmart by

Oslo henger etter på klimamålene. Det må vi gjøre noe med. Høyre vil gjøre det lettere for innbyggerne å gjøre miljøvennlige valg. Høyre vil prioritere tiltak som bidrar til at vi når målet om å redusere klimautslippene med 95 prosent innen 2030. Vi vil redde Oslofjorden og gjøre Oslo til en ledende by på gjenbruk og materialgjenvinning.

Finn ditt nærmeste valglokale

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september. I denne perioden kan du stemme i valglokaler over hele landet. Se oversikt over lokale valglokaler og åpningstider her:

Valgdagen(e) i år er søndag 10. september og mandag 11. september. På valgdagen(e) må du stemme i Oslo kommune i din bydel. Se oversikt over lokale valglokaler og åpningstider her:

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme. Godt valg!