Fem grunner til å stemme Oslo Høyre

Bilde av Anne Lindboe og Eirik Lae Solberg

1. Oslo skal være en by flere har råd til å bo i

Familier og enslige får stadig trangere økonomi. I Oslo rammer dette hardt på grunn av høye boligpriser. Derfor må vi si ja til å bygge flere boliger, slik at flere får muligheten til å kjøpe og eie bolig. Både regjeringen og Oslo-byrådet henter stadig mer penger fra oss som bor i byen. Når folk må stramme inn på økonomien hjemme, må vi også forvente at kommunen bruker pengene smart. I en økonomisk krisetid, trenger Oslo mer enn noensinne et styre som er opptatt av å redusere utgiftene til folk. Vi vil derfor redusere eiendomsskatten og kommunale avgifter.

2. Oslo skal være Norges beste by å vokse opp i

Det viktigste vi kan gjøre er å gi barna muligheter gjennom en god barnehage, mer kunnskap i skolen, og mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Vi skal skape en skole der barna trives bedre og lærer mere. Alle barn skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og barnehage, uavhengig av foreldrenes økonomi.

3 .Oslo skal være en by hvor vi tar vare på hverandre

Alle skal få god og trygg helsehjelp når de trenger det. Stadig flere unge har psykiske helseplager. Oslo Høyre vil satse mer på forebyggende tiltak og lavterskeltilbud til dem som sliter psykisk. Høyre vil at ha bedre kvalitet i eldreomsorgen. Oslos eldre skal kunne spise godt, sove godt, være i aktivitet og ha det sosialt i lag med andre.

4. Oslo skal være en by der du selv får ta de viktige valgene i livet

Dagens byråd mener at kommunalt alltid er best og jobber aktivt for å fase ut gode private aktører innenfor eldreomsorg, barnehager og barnevern. Vi mener at det viktigste er at tjenestene har best mulig kvalitet og at det offentlige betaler. Du skal selv få velge hva slags tilbud du og familien din trenger.

5. Oslo skal være en miljøsmart by for fremtiden

Oslo henger etter på klimamålene. Det må vi gjøre noe med. Høyre vil gjøre det lettere for innbyggerne å gjøre miljøvennlige valg. Utslippene skal mer enn halveres og Oslo skal være klimanøytral innen 2030. Vi vil redde Oslofjorden og gjøre Oslo til en ledende by på gjenbruk og materialgjenvinning.