Om Oslo Høyre

Det viktigste Oslo Høyre gjør er å utvikle ny og god politikk for Oslo by.

Oslo Høyres leder er Morten Steenstrup. Nestleder er Merete Agerbak-Jensen.

Oslo Høyre har et sekretariat og rådgivere som koordinerer og bistår våre politikere i bystyret, våre stortingsrepresentanter fra Oslo og våre 15 lokalforeninger.

Stortinget:

Oslo Høyre har i perioden 2021-25 fem stortingsrepresentanter:

Rådhuset:

I bystyret er 15 representanter og 18 varamedlemmer fra Oslo Høyre, etter 25,4 % oppslutning ved valget 2019.

Vår gruppeleder i bystyregruppen er Eirik Lae Solberg og nestleder i bystyregruppen er James Stove Lorentzen.

Mer informasjon om Oslo Høyre