Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Fylkesleder Arbeidsutvalget Oslo Høyre 2024 – Nå
Leder Hovedstyre Oslo Høyre 2024 – Nå
Stortingsrepresentant Hovedstyre Oslo Høyre 2021 – Nå
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Oslo Høyre 2013 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Medlem Arbeidsutvalget Oslo Høyre 2023 – 2023
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2020 – 2021
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2017 – 2017
Landsmøtevalgt Sentralstyret Høyre 2016 – 2020
Stortingsrepresentant Hovedstyre Oslo Høyre 2013 – 2021
Kampanjeleder Bydelsforening Bf 15 Søndre Nordstrand Høyre 2013 – 2013
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2013 – 2013
Kampanjeleder Bydelsforening Bf 15 Søndre Nordstrand Høyre 2012 – 2012
Medlem Bydelsforening Bf 15 Søndre Nordstrand Høyre 2011 – 2013
Representant Kommunestyret Oslo Høyre 2011 – 2013
Ansatt Ansatte i Høyre Høyre 2011 – 2012
Kumulert Kommunestyrenominerte Oslo Høyre 2011 – 2011
Observatør Sentralstyret Høyre 2006 – 2012

Vil du komme i kontakt med Mudassar Kapur?

Mine hjertesaker

  • Skape mer og inkludere flere

    Gjennomføre nødvendig omstilling i norsk økonomi samtidig som vi håndterer pandemiens effekter. Derfor må skatter og avgifter ned slik at vi tar side med norske jobbskapere og norsk næringsliv. Vi må skape mer og inkludere flere!. Det betyr at alle i samfunnet skal bli inkludert og få muligheten til å bidra. Det betyr å fortsette det grønne skiftet, satsing på utdanning og innovasjon slik at vi kan skape fremtidens arbeidsplasser og flere ben å stå på. Det Norge og Oslo ikke trenger nå, er venstresidens konstante jag om økte skatter og avgifter. Vi risikerer mer statlig styring, nei-holdninger til norsk næringsliv, færre incentiver for å jobbe, høyere terskel inn i arbeidslivet og sterk usikkerhet knyttet til Norges viktigste avtale: EØS-avtalen. Det er feil medisin på situasjonen vi er i.

  • Et bærekraftig Oslo

    Vi må sørge for at Oslo har ressurser til å møte befolkningsveksten og klimautfordringene. Derfor må det satses videre på byutvikling med bygging av boliger og satsing på kollektivtransport. Vi trenger å skape arbeidsplasser og få flere ut i jobb. Høyre har senket skatter og avgifter, slik at vanlige familier og næringslivet lettere kan blomstre. Dette trenger Oslo!

  • Muligheter for alle

    Vi må lykkes med inkludering og motvirke sosiale forskjeller. Derfor må vi satse på integrering, norskkunnskaper og sørge for at flere med minoritetsbakgrunn lykkes med både jobb og utdanning. Vi må også fortsette de viktige områdesatsingene i Oslo.

Bli bedre kjent med meg

Videoer

Saker med meg i media