Politisk ideologi

Partiet Høyre ble stiftet i 1884. Partiets formålsparagraf fra 1971 slår fast at:

Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Oslo Høyre vil føre en politikk som forsterker innbyggernes og familienes muligheter til å ta egne valg og forme sin egen fremtid. Oslo er mulighetenes by. Få andre steder har familier og enkeltmennesker de samme mulighetene til å leve de livene de ønsker og til å virkeliggjøre drømmene sine. Mangfoldet som finnes i Oslo gjør at mulighetene til å ta egne valg er størst her.

Oslo Høyre arbeider også for at Oslo skal være verdens mest miljø -og klimavennlige storby. Når vi tar vare på vårt lokale miljø, reduserer vi også vårt globale klimafotavtrykk. Det må være enkelt for oss alle å gjøre gode miljøvalg i hverdagen.

Oslo Høyres viktigste grep for at Oslo skal være en bedre by for oss som lever her er:

  • å sørge for at kommunens tjeneste- og velferdstilbud for oss som innbyggere har høy kvalitet
  • å bidra til valgfrihet og muligheter slik at vi kan skape det beste for våre nærmeste
  • at næringslivet har de beste vilkårene for nyskaping og vekst