Oslo Høyres sekretariat

Ingrid Eriksen

Ingrid Eriksen

Sjefsekretær
22 82 90 00

Lars-Jørgen
Kihlberg Olsen

Seniorrådgiver politikk og analyse, og nestleder i sekretariatet
93 20 83 16

Stian Skalle

Kampanjesjef
99 45 55 04

Benjamin Bornø

Organisasjonsrådgiver
47 30 67 19

Helén Baartvedt Flatjord

Kommunikasjonsrådgiver
97 40 42 83
Thea Thomassen

Thea Thomassen

Organisasjonsrådgiver
48 12 41 84

Celine Dørum Pettersen

Fungerende kommunikasjonssjef
476 62 933
ole stordahl

Ole Stordahl

Organisasjonsrådgiver
477 07 701