Eiendomsskatt

Leilighet i Oslo

Vi vil kutte i eiendomsskatten på boligen din

Penger det offentlige henter inn fra innbyggerne, enten de kommer fra inntektsskatt, formuesskatt eller gjennom andre skatter og avgifter, må brukes med respekt for innbyggerne som har betalt dem.

I årene fremover er det varslet renteøkninger som vil gjøre innbyggernes økonomi trangere. Samtidig vil lokale avgifter øke på grunn av nødvendige investeringer i vann og avløp, miljø, kollektiv og vei. Da er det helt vesentlig at kommunen ikke krever inn mer enn det som er nødvendig, og sikrer at disse pengene brukes på best mulig måte.

Oslo Høyre har vist tidligere at det er mulig å drifte kommunen bærekraftig og sikre tjenester med god kvalitet uten eiendomsskatt, og vi vil jobbe for å avvikle den. I den grad det må gjøres prioriteringer, vil vi først avvikle den for privatboliger.

Oslo skal også være en by der det er godt å bo i fremtiden. Vi må derfor bygge flere boliger så folk har råd til å kjøpe sin egen. Skal vi klare dette må byen styres godt. Høyre vil ha slutt på sløsingen og få orden på økonomien.

Anne Lindboe og Eirik Lae Solberg
Byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg og ordførerkandidat Anne Lindboe.

LES OGSÅ: