Seks gode grunner til å stemme Notodden Høyre

Vi trenger et skifte!

Derfor vil vi samarbeide med alle partier som mener at Notodden fortjener bedre.

Vi skal sikre en trygg og god økonomisk styring der vi prioriterer det viktigste først. Det er innholdet i skolen, valgfrihet i eldreomsorgen og en kommune som spiller på lag med både innbyggerne og næringslivet.

1. En familievennlig kommune

Høyre vil ha et mer fleksibelt SFO-tilbud. 9 ukers skoleferie er en stor utfordring for de fleste familier. Dette vil vi gjøre noe med. Høyre satser på kvalitet i alle barnehager og vil styrke offentlig og privat samarbeid.

Vi vil tilrettelegge for et mer fleksibelt barnehageopptak gjennom hele året. Vi vil ha en overordnet strategisk plan for barnehagene og styrke foreldrenes mulighet til å påvirke tilbudet

2. Notodden – hele livet

I Notodden skal de eldre bestemme selv hvordan de ønsker å leve livene sine. Noen trenger bare litt hjelp for å kunne bo hjemme lengre, mens andre kanskje trenger en omsorgsplass.

Kommunen skal strekke seg langt for å tilpasse seg folks behov. For at man skal kunne være sjef i eget liv trenger man gode lag rundt seg. De pårørende er viktige spillere på dette laget. Også de pårørende skal vite at kommunen er der for dem og gir dem støtte i den jobben de gjør.

Derfor vil Notodden Høyre lytte til de pårørende og brukerne. Vi vil innføre årlige brukerundersøkelser som gi en retning for de beslutningene kommunestyret gjør framover.

3. Vi er på lag med dem som skaper arbeidsplasser

Høyre vil at kommunen skal oppleves som en fremoverlent medspiller med en positiv vilje til å spille på lag med næringslivet. Forutsigbar og trygg økonomisk styring av Notodden kommune er avgjørende for å skape vekst og utvikling. Der noen ser etter den ene grunnen til å si nei, vil vi se etter alle grunnene til å si ja.

4. Et trygt sted å lære, som gir muligheter for alle

Vi vil styrke laget rundt eleven, læreren og lederen ved å trekke inn flere yrkesgrupper i skolen. Samarbeid med lokale bedrifter om praksisplasser er et godt bidrag til å motivere ungdommer og gi en mer praktisk skolehverdag. Dette vil også styrke rekruttering til lokale arbeidsplasser.

Vi vil at det skal tilbys opplæring i entreprenørskap i alle skolene. Det aller viktigste for barn og unge er at de opplever et trygt og godt miljø hvor de kan lære og utvikle seg som mennesker. MOT-programmert bygger robust ungdom og gir en inkluderende ramme for pedagogikken og innføringen av den nye læreplanen i praksis.

Notodden Høyre vil at alle skoler skal bli MOT-skoler, og være en del av programmet: «Skolen som samfunnsbygger».

5. Stolt av historien, sammen om fremtiden

Notodden skal være et godt sted å bo og leve i, med muligheter for alle. Høyre er på lag med dem som skaper arbeidsplasser og aktivitet. Vi vil satse på sentrum, og styrke de sosiale møteplassene for barnefamilier, ungdom, voksne og eldre. Vi vil ha gode lavterskeltilbud for alle i hele kommunen. Et godt samarbeid mellom det offentlige, næring og frivilligheten er avgjørende for å skape et godt sted å bo og leve.

Høyrevenner på dørbankaksjon

6. Tillit og samskaping

Tillit er noe vi politikere skal gjøre oss fortjent til hver dag. Notodden Høyre vil lytte til folk og næring. Vi vil samarbeide med alle partier til det beste for folk flest. Vi tar ansvar og vil lede arbeide med å utvikle det politiske og kollegiale samarbeidsmiljøet i kommunestyret. La oss nå slutte å krangle og heller bruke tiden på å få gjennomført de sakene vi alle er enige om!

Anne Mette Gangsøy

Bli kjent med Notodden Høyres
ordførerkandidat

Finn ditt nærmeste valglokale

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september. I denne perioden kan du stemme i valglokaler over hele landet. Se oversikt over lokale valglokaler og åpningstider her:

Valgdagene i år er søndag 10. september og mandag 11. september. På valgdagen(e) må du stemme i Notodden kommune. Se oversikt over lokale valglokaler og åpningstider her:

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme. Godt valg!