Politikk

Notodden kommune skal være den beste kommunen å leve hele livet i. Vi skal ha gode oppvekstarenaer med høy kvalitet i barnehager og skoler, vi skal være det foretrukne stedet å bo og jobbe på, vi skal tilby en god bredde av fritidstilbud for barn, unge og eldre, og vi skal ha en verdig og forutsigbar eldreomsorg. Hele veien skal vi ha øye for enkeltmennesker og deres behov inn i storsamfunnet vi alle er en del av, og vi skal jobbe for å opprettholde et velferdssamfunn hvor alle har sin plass og bidrar der de kan. Arbeidsplasser er det viktigste virkemiddelet vi har for å gi mennesker denne muligheten, og er det som vil bære utviklingen i kommunen vår fremover. Vi må bli best på å tiltrekke og legge til rette for folk som vil etablere seg i kommunen, og vi må ha gode og stabile løsninger som gjør at de velger å bli! Vi skal være den foretrukne kommunen for folk som vil etablere bedrifter og skape arbeidsplasser, og skal være Næringskommune nummer 1.

Våre hjertesaker

 • Oppvekst og skole

  Notodden Høyre vil arbeide for en framtidsrettet skole og utdanning, og vi vil prioritere kunnskapsbasert opplæringstilbud med høy kvalitet i alle ledd og på alle trinn.

 • Helse og sosial

  Notodden skal være et godt sted å bo gjennom hele livet, hvor alle skal føle trygghet for egen velferd.

 • Næring og utvikling

  Vi vil lytte til og følge opp eksisterende næringer i kommunen slik at de får mulighet til vekst og utvikling

 • Klima og miljø

  Klimautfordringen er global, men mange tiltak kan gjøres lokalt.