Per-Are Sørheim

Ørsta Høgre har valt Per-Are Sørheim som partiet sin ordførarkandidat for
kommunestyrevalet 2023.

Kven er Per-Are?

Namn:                        Per Are Sørheim

Alder:                         58 år

Bustad:                      Vatne

Sivil status:               Gift med Monica, har to voksne søner og to barnebarn.

Yrke:                          HR-sjef i Wattn

Per-Are har vore aktiv i Ørsta-politikken frå 2011, og er no inne i sin tredje valperiode.
I dei to siste valperiodane har Per-Are også vore fast representant i formannskapet. Per-Are har difor god innsikt i den politiske situasjonen og dei utfordringane som Ørsta no står framfor.

30 år med ulike leiarroller i næringslivet

Per-Are har i nær 30 år jobba i ulike leiarroller i næringslivet.
Dei siste åra har han vore sentral i skipinga og oppbygginga av selskapet Wattn AS.
I Wattn har han i dag har ansvaret for den interne organisasjonsutviklinga som HR-sjef.
Før det jobba Per-Are i 14 år som adm.direktør i Tussa 24 AS.

Han var også vore sentral i utviklinga av Tussa-konsernet då selskapet kjøpte opp dei lokale elverka og gjennomførte ei konserndanning på nittitalet.

Frå garden på Vatneeidet saman med eit av barnebarna.

Fritida

Monica og Per-Are er eigarar av Hans-garden her oppe på Vatneeidet og har lagt ned mykje arbeid både i bygningar, hagen og gardstunet. «Eg har alltid nokre prosjekt på gong, både inne og ute. Det er god terapi å ha noko praktisk å halde på med, når dagane elles går med til møter og kontorarbeid.», seier Per-Are.

Vi har også reist ein god del. Eg har ei interesse for historie og Monica innan kunsthistorie, så vi har vore innom mange byar, museum og kyrkjer desse åra.

Det viktigaste i livet er likevel to flotte barnebarn som alltid ventar på oss. Det vert difor nokre turar til Oslo i løpet av året.           

Kvifor Høgre?

Fordi det er eit parti som forstår at verdiar må skapast før dei kan fordelast. Difor har vi alltid vore opptatt av å legge til rette for dei som skaper arbeidsplassane i samfunnet.

Vi er opptatt av å utvikle ein god velferdsstat, men er også tydlege på at vi alle har både rettar og plikter.

Vi vil alltid setje innbyggarane våre sine behov først. Difor er vi opptatt av å gi innbyggarane våre valfridom.

Det viktigast er nok likevel verdisyn vårt for om likeverd og like moglegheiter, samt trua på det unike i kvar og ein av oss.

Kvifor ordførar!