Snipp, snapp, snute så er eventyret ute!

Det var en gang en fantastisk flott ja kommune sør i Gudbrandsdalen, positive til fremmedfolk og veifarende, gjestfrie var vi au, hvor alt lå til rette til å bli hele Norges helårsdestinasjon…. men den gang ei.
 
For nå har SP og SV i Kommunedelplan Øyer Sør, som i disse dager er ute på høring, satt en glatt stopper for all hyttebygging de neste 10 årene. Det kan se ut som at posisjonen i Øyer har rett og slett glemt at disse hyttene «syi» bygda, faktisk er grunnen til at Øyer kommune kan tilby viktige tjenester til sine innbyggere og at vi er så heldige å ha mange arbeidsplasser i kommunen vår. Utbyggingen av hytter skaper og kan skape mange flere trengte arbeidsplasser, ikke bare i bygg og anleggsbransjen, men også arbeidsplasser på butikker, restauranter, andre underliggende næringer og service tilbud som også vi fastboende nyter godt av hele året. Flere arbeidsplasser vil vi trekke til oss flere innbyggere, som igjen gir Øyer kommune viktige skatteinntekter og overføringer fra staten slik at kommunen kan yte og gi gode tjenester til alle kommunens innbyggere i fremtiden. Vi er faktisk en reiselivskommune, SP og SV! Vanskelig å ikke komme unna, og det har vi vært siden vi fikk OL’94 og de flotte bakkene i Hafjell tilbake i 88’. Ja, faktisk helt tilbake pilgrimmene og skysstasjoner tider.
 
I gjeldende kommuneplanens samfunnsdel står det at «Øyer skal være en attraktiv kommune for investorer, eksisterende næringsliv og offentlige virksomheter» og at «Øyer skal være Norges beste helårsdestinasjonen» innen 2025. Om jeg ikke husker feil ble denne enstemmig vedtatt den gang. Disse målene kan nå bli fryktelig vanskelig å nå med SP og SV sin næringsfiendtlig «nei» politikk. Jeg ønsker å sitere Einar Odden i sitt intervju i GD forleden, i forbindelse med sin nye bok om norske hytte; «At Øyer er veldig spesielt ved at det har oppstått en politisk situasjon der politikken går inn i administrasjonen. Det vil ikke gå over før vi klarer å formidle dokumentasjon på hvor mye hyttene i Øyer betyr for kommunen og innbyggerne i bygda.»
 
Det kan virke som at SV og SP i Øyer har glemt at deres folkevalgte er innvalgt for å ivareta hele Øyer kommunen og alle innbyggere ve og vel. Og i disse budsjett tider i kommunen hvor vi ser at kommune helst skulle hatt et eget «penge trykkeri» på bakrommet til kommunedirektøren, for å i heletatt få det til å gå rundt, burde selv SP og SV innse at det er desto viktigere at vi er en JA kommune framover. Tror folk flest i kommunen heller ønsker å beholde arbeidsplassen sin, gode viktige tjenester innen skole og helse, god infrastruktur og lavere kommunale avgifter i årene som kommer, fremfor å stoppe noen hyttefelt i lia opp mot fjellet i Hafjell. For ingen snakker om å bygge ned det flotte Øyerfjellet! Det er alle politiske partier helt enige om gjennom en vedtatt byggegrense mot fjellet.
 
Så full byggestopp i 10 år, parkeringsavgift kun for «hyttefolket» som næringsutvikler Henning Holmbakken i Øyer kommune ønsker innført, innskrenking av allmenretten til deltidsinnbyggere og bilfrie områder i Øyer Sentrum som Ordfører Midtmageli har på ønskeliste, blir det samme som å ta knekken på alt næringsliv og videre utvikling i Øyer bygda. Så si farvel til gjestfriheten og den positiviteten vi engang hadde.
 
Så kjære næringsliv at i Øyer kommune, små som store aktører, les kommunedelplan Øyer Sør som nå er på høring, og skriv høringsinnspill og prøv å bevare arbeidsplassene deres og en lysere framtid. For nå står både private, men også kommunale arbeidsplasser på spill. Antar at de fleste næringer i Øyer trenger og ønsker seg ett større kundegrunnlag i fremtiden, også «stuttreist mat», eller går salget så «rykende bra» at ikke flere kunder trengs?

Anne Aronsveen
Kommunestyrerepresentant Øyer Høyre

Hafjell