Bli kjent med Tom Georg

Ordførerkandidat for Øygarden Høgre