Politikk

Når frivillegheita, næringslivet og offentleg sektor spelar på lag, skapar det gode lokalsamfunn. Høgre trur på enkeltmenneske si evne og lyst til å stå på eigne bein.

Vår oppgåve er å sørge for at menneske kan leve gode liv, uansett utgangspunkt. Vi skapar ikkje politikk for kommunen, men for alle som bur der. Høgre trur på eit samfunn som gir moglegheiter for alle.

5 grunner til å stemme Høyre i Øygarden

Mye er bra i Øygarden, men mye kan også bli enda bedre. Høyre går til valg på å sikre bedre tjenester til innbyggerne, som en god og verdig eldreomsorg, gode skoler og barnehager, og en kommune som bidrar til vekst og verdiskaping. Øygarden kommune skal fortsette å være en JA-kommune som heier på de som skaper arbeidsplasser og som vil utvikle kommunen videre.