En liste som kan gjøre Høyre til Østfolds største parti på stortinget

Onsdag 25. november skal Høyres nominasjonsmøte bestemme hvilke 15 navn som skal stå på stortingslisten. Den siste stortingsperioden har Høyre hatt to stortingsrepresentanter i Østfold. Men vi skal ikke mer enn fire år tilbake siden Høyre hadde tre representanter.

 Råde Høyre mener nominasjonskomiteen har gjort en god jobb. Ingjerd Schou og Tage Pettersen har gjort en god jobb for Østfold og for Høyre. De svarer raskt når innbyggere, næringsliv, eller medlemmer kontakter de. Så ofte som mulig løfter de viktige Østfoldsaker. Derfor fortjener de plass som nummer 1 og 2 på Høyres liste. Vi støtter også Fredrik Holm på 3. plass. Hvis han kommer inn, vil han være Høyres yngste stortingsrepresentant fra Østfold på flere tiår, midt i 30 årene. Det er ikke bare alderen som gjør at han vil være riktig for 3. plass, det skyldes også hans engasjement i Halden Høyre, og hans erfaring fra både Unge Høyre, styret og kommunestyret. Med de tre på topp vil vi ha en god aldersspredning.

 Råde Høyre har vokst fra valget i 2011. I kommunevalget i 2019 fikk Høyre nesten 38 prosent, noe som var det beste resultatet i Østfold, og et av de ti beste resultatene for Høyre i Norge. Vi mener at det skyldes at vi har et godt lag, som velgerne vet vil gjøre en god jobb for Råde. I tillegg er det å ha samarbeidet med flere partier over mange år en styrke. Råde Høyre hadde tre gode kandidater som vi ønsket på listen. Vi er fornøyde med at to av de er foreslått som kandidater. Men vi kommer til å foreslå Frederikke Stensrød på 4. plassen. Hun er veldig populær i Råde og har vært varaordfører i åtte år, og er i dag gruppeleder. Frederikke Stensrød har en spennende bakgrunn.  Hun har startet og drevet bedrifter, jobbet med å hjelpe bedrifter i Østfold og har sittet i flere styrer. Hun kjenner Østfold godt både gjennom jobb, og som fylkespolitiker gjennom flere perioder. Hun har en stor tilhørighet til nedre Glomma. Hvis man er på Fredrikstad stadion, vil man ofte se henne jublende for FFK. Sammen med bl.a. René Rafshol, har hun etablert Råde Parkfestival, som er en lokal mat og musikk festival, i samarbeid med bondelaget og øvrig næringsliv. Hun har gjennom mange år skapt tillit, og det går ikke en dag uten at noen tar kontakt om en sak de vil ha løftet. For Frederikke Stensrød spiller det ikke noen rolle hvem som kontakter, saken blir løftet. Hun kan markere Østfold og Høyre på en god måte, som første vara til stortinget.

 Med Frederikke Stensrød får Høyre en kvinne i 40 årene, med et engasjement og et stort hjerte, som kjenner Østfold godt og med næringsbakgrunn og gründergener. Det vil gi en god miks til de tre første på listen.

 Med en liste der Frederikke har 4 plassen og René på topp 7 er vi sikker på at denne listen blir så sterk at vi kan bli det største partiet i stortingsvalgdistrikt Østfold. Og vi er helt sikre på at Høyre kommer til å få prosentvis størst oppslutning i Råde.

 René Rafshol har blitt foreslått på 6. plass og det er vi glad for. Han ønsket selv 6. eller 7. plassen, siden han fortsatt ønsker å være ordfører i Råde, som den eneste Høyre ordføreren i Østfold. René Rafshol er også en samarbeidenes mann, ikke bare i Høyre, men også mellom flere partier. Han er veldig populær, har god kunnskap om Østfold, og kjenner de tre byene som ligger rundt Råde godt, siden han har jobbet i to av dem og gått på skole i den tredje. I tillegg har han satt mange Østfoldsaker på dagsorden, både som politiker og som leder av Klima Østfold.

 Råde kommune ligger mellom de tre byene Sarpsborg, Fredrikstad, og Moss. Under kommunesammenslåingsdebatten, var alle de tre byene aktuelle for sammenslåing. De ønsker å løfte hele Østfold, og deres nettverk av politikere på tvers av alle partier kan hjelpe til å lime Østfoldbenken enda mer i sammen. En samlet benk på viktige Østfoldsaker, vil gi ringvirkninger i hele Østfold. 

 Med en liste der Frederikke Stensrød har 4. plassen og René Rafshol på topp syv, er vi sikker på at denne listen blir så sterk at vi kan bli det største partiet i stortingsvalgdistrikt Østfold. Og vi er helt sikre på at Høyre kommer til å få prosentvis størst oppslutning i Råde.

Innlegget er også sendt til Moss Avis og Fredrikstad Blad